/  Opdater siden

jVidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 07004

TITEL:  Deltids kvalitetsoordinator
Status:  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  Okt. 2007 
Oprettet:  11-08-2007 

FRA
Leverandør der søger underleverandør

TITEL
Deltids kvalitetsoordinator (07004)


FORMÅL
Formålet er, at varetage kvalitetssikringsopgaver på daglig / ugentlig basis

BAGGRUND
Kunden er en industrivirksomhed i midt-/sydjylland. Der er etableret et kvalitetsstyringssystem der overholder kravene i ISO 9001. Vi er en konsulentvirksomhed der varetager kvalitetschef-rollen på konsulentbasis men mangler en person der kan varetage "daglige" kvalitetssikringsaktiviteter.

SPECIFIKATIONER
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med medarbejderne i virksomheden om dine opgaver som bl.a. vil omfatte:
* registrering og godkendelse af masteremner,
* opfølgning på afvigelser og korrigerende handlinger,
* diverse kvalitetsregistreringer,
* sparringspartner og træner for personalet vedr. kvalitet. 
Vi forventer at du løbende skal bruge ca. 14 timer pr. uge (fleksible mødetider, så længe opgaverne bliver løst effektivt). Kvalitetsstyring varetages allerede af vores konsulent som du også kommer til at arbejde sammen med.

SUCCESKRITERIER
At QC/kvalitetssikring supporteres og udføres løbende i denne mindre organisation, hvor der ikke er behov for en hel ansat til opgaverne.

BARRIERER
Ingen, men du skal kunne holde fokus på den praktiske opgaveløsning. Du har stor indflydelse på, hvordan opgaverne løses.

STARTDATO
Efterår 2007

SLUTDATO
Ingen

ARBEJDSSTED
Midt-/sydjylland

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Maks. 350-450 kr./t. afhængig af kvalifikationer

AFREGNINGSFORM
Time/tids-honorar

KOMPETENCEKRAV
Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

YDELSER
Outsourcing (varetagelse af funktionen)

ANDET
Gerne kendskab til plastindustri.

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Industri

MEDARBEJDERE
20-49 medarbejdere

KOMMENTAR
Ovenstående virksomhedsoplysninger vedrører kundevirksomheden. Vi er selv et mindre konsulentfirma.
 

 

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk