/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 08001

TITEL:  Hjælp til Kvalitetsstyringssystem ISO 9001
Status:  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  Forår 2008 
Oprettet:  05-02-2008 

FRA
Kunde der søger løsninger / videnservice leverandør

POTENTIALE
Mulighed for fast samarbejde / løbende leverancer

VIDENSFOLKTYPER
Kun professionelle virksomheder og freelancere

TITEL
Hjælp til Kvalitetsstyringssystem ISO 9001 (08001)

FORMÅL
Formålet er, at udføre en objektiv månedlig audit, samt at sparre mht. til knowhow og problemløsning iht. Q-system i mindre industri virksomhed.

BAGGRUND
2 år tilbage havde vi samme løsning... har selv udført siden uden at formå at holde fokus. og mangler den objektive del... friske øjne udefra

SPECIFIKATIONER
Månedlige audits, samt sparring til et ellers velkørende Q-system

SUCCESKRITERIER
Indsigt og overblik, samt erfaring indenfor kvalitetsstyring og en pragmatisk indstilling.

BARRIERER
At kunne sparre og bidrage på alle niveauer

STARTDATO
Feb-08

SLUTDATO
Ingen

SVARFRIST
Opgavens startdato må overskrides

ARBEJDSSTED
Midtjylland

SPROG
Dansk, Engelsk

AFREGNINGSFORM
Time/tids-honorar

KOMPETENCEKRAV
Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

YDELSER
Rådgivning / Bistand, Outsourcing (varetagelse af funktionen)

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Industri

MEDARBEJDERE
10-19 medarbejdere
 

 

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk