/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 08002

TITEL:  ISO 9000 med PED certificering
Status:  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  25-03-2008 
Oprettet:  12-03-2008 

FRA
Kunde der søger løsninger / videnservice leverandør

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver/projekter

VIDENSFOLK TYPER
Kun professionelle virksomheder og freelancere

TITEL
ISO 9000 med PED certificering


FORMÅL
Formålet er, at blive ISO 9001 certificeret med PED

BAGGRUND
Da vi leverer udstyr i henhold til trykbeholderdirektivet (PED) ønsker vi en certificering for at kunne udføre egenkontrol.

SPECIFIKATIONER 
Udarbejde et kvalitetsstyringssystem med PED der kan certificeres af allerede udvalgt certificeringsbureau. Det overvejes at indføre et elektronisk kvalitetsstyringssystem ved samme lejlighed.

SUCCESKRITERIER 
En certificering på kortest tænkelige tid ved allerede udvalgt certificeringsbureau.

BARRIERER
Tiden, tiden tiden

STARTDATO
01.04.2008

SLUTDATO
01.09.2008

SVARFRIST
Opgavens startdato må overskrides

ARBEJDSSTED
Hos kunden, Sjælland

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Ikke defineret

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KOMPETENCEKRAV
Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

YDELSER
Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktionen)

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Industri

MEDARBEJDERE
10-19 medarbejdere
 

 

 

Honoraraftale med vidensfolk.dk

Når du indsender et løsningsforslag til vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nedenstående honoraraftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden.
 - Herefter skal du / din virksomhed selv forestå salg og afgive endeligt tilbud for at vinde opgaven.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed betale nedenstående specifikke formidlingshonorar til vidensfolk.dk. Det er med andre ord kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

Formidlingshonoraret for denne opgave er:

kr. 3.000, + moms.
Leverandøren der vinder opgaven forpligter sig til at oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden.

Honoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 

Betalingen skal ske i maks. 2 lige store månedlige rater, første gang senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).
 

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk