/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 0800X

TITEL:  Eksempel på opgave som kunden ønsker løsningsforslag på (dvs. indsendes til vidensfolk.dk's forespørgselsproces).
Status:  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  01-10-2008 
Oprettet:  22-08-2008 

FRA
Her angives hvilken kunde/leverandør relation der er tale om, f.eks. 'Kunde der søger løsninger...' eller 'Videnservice virksomhed der søger underleverandør'.

POTENTIALE
Her angiver kunden, hvilket samarbejdspotentiale der lægges op til, f.eks. 'Mulighed for efterfølgende opgaver'.

VIDENSFOLK TYPER 
Her angiver kunden, hvilke vidensfolk-type der ønskes svar fra, f.eks. 'Kun professionelle'.

TITEL
Eksempel på opgave som kunden ønsker løsningsforslag på (dvs. indsendes til vidensfolk.dk's forespørgselsproces).


FORMÅL
Formålet med en kundes opgave beskrives som det overordnede mål der skal nås ved hjælp af de eksterne vidensfolk.

BAGGRUND
For at hjælpe interesserede leverandører med at give optimale løsningsforslag, beskriver kunden baggrunden og årsagerne til den konkrete opgave, samt status på allerede igangsatte tiltag. 

SPECIFIKATIONER
Kundens behov specificeres på en måde, som gør det muligt for interesserede leverandører at give et umiddelbart løsningsforslag. 

SUCCESKRITERIER
Kundens mål og eventuelle delmål med at få ekstern hjælp kan specificeres - ligesom kundevirksomhedens interne succeskriterier bør gøres klar for leverandører der byder på opgaven.

BARRIERER
Hvis kunden ved, at der kan være forhindringer for løsning af opgaven, kan disse beskrives her, så leverandøren kan tage højde for det i sit løsningsforslag. Det kan handle om mange ting, f.eks. dårlig økonomi, utilfredshed blandt medarbejdere m.v.

STARTDATO
Kunden angiver, hvornår opgaveløsningen skal påbegyndes.

SLUTDATO
Kunden angiver, hvornår opgaveløsningen skal være afsluttet.

ARBEJDSSTED
Kunden angiver, hvor opgaven rent fysisk skal løses.

SPROG
Kunden angiver, på hvilket sprog opgaveløsningen skal udføres.

BUDGETPRIS
Kunden angiver sin forventede budgetpris for leverandørens løsning af opgaven (ikke bindende for hverken kunden eller bydende leverandører!).

AFREGNINGSFORM
Kunden angiver, hvordan opgaveløsningen forventes afregnet, f.eks. 'timehonorar'.

KOMPETENCEKRAV
Kunden angiver eventuelle forventninger til, hvilke kompetencer leverandøren skal besidde.

YDELSER
Kunden angiver eventuelle forventninger til, hvilke metoder og ydelser der skal indgå i opgaveløsningen.

ANDET
Kunden angiver andre forhold der er relevante at vide for leverandører.

KUNDETYPE
Kunden angiver sin virksomhedstype, f.eks. 'Veletableret virksomhed'.

SEKTOR
Kunden angiver sin sektor, f.eks. 'Privat virksomhed'.

BRANCHE
Kunden angiver sin branche, f.eks.' Industri'.

MEDARBEJDERE
Kunden angiver sin virksomheds størrelse målt i antal beskæftigede, f.eks. '20-49 medarbejdere'.

KOMMENTAR
Kunden angiver eventuelle andre relevante oplysninger om sin virksomhed.
 

 

 

Formidlingshonorar for denne opgave:     EKSEMPEL

kr. 3.000 + moms.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret.
 - Betalingen skal ske i 2 lige store månedlige rater, første gang senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du indsender et løsningsforslag til vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for registrerede videnservice virksomheder i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af løsningsforslaget, som da først ekspederes, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden.
Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. 
 - Herefter skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
 
 

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk