/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 09001

TITEL:  Oversættelse Dansk til Svensk
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  11-03-2009 
Oprettet:  06-03-2009 

FRA
Kunde der søger løsninger / videnservice leverandør

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver/projekter

VIDENSFOLK TYPER
Kun professionelle virksomheder og freelancere

TITEL
Oversættelse Dansk til Svensk (09001)

FORMÅL
Formålet er, at få oversat danske ord til Svensk, at oversætte en hjemmeside og løbende at oversætte manualer og lign.

BAGGRUND
Vi producerer software og starter afdeling i Sverige.

SPECIFIKATIONER
Oversæt mindst 1200 danske ord (herunder IT-termer) til Svensk, at oversætte en hjemmeside på ca. 5 sider.
Efterfølgende (løbende) at oversætte manualer og lign., hvor førstkommende opgave forventes at omfatte ca. 25 sider.

SUCCESKRITERIER
Hurtig opgaveløsning vedr. første del af opgaven (oversættelse af ord og hjemmeside)

BARRIERER
Ikke defineret

STARTDATO
Snarest

SLUTDATO
Snarest

SVARFRIST
Opgavens startdato må overskrides

ARBEJDSSTED
Hjemme (hos leverandøren). Kunden bor på Sydsjælland.

SPROG
Svensk, Dansk

BUDGETPRIS
Ikke defineret af kunden.
OBS: Leverandøren bedes ved bestilling af kundens kontaktoplysninger skrive pris-indikationer på hver af de nævnte 3 opgaver. Skriv prisindikationerne i "Andet"-feltet i bestillingsformularen.

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
IT (hw/sw)

MEDARBEJDERE
5-9 medarbejdere
 

 

 

Formidlingshonorar for kundens kontaktoplysninger
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret: 
 

kr. 1.600 + moms.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 1 rate senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura.

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Kontaktoplysninger leveres kun til registrerede videnservice virksomheder i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Kontaktoplysningerne leveres via e-mail, hvorefter du / din virksomhed selv skal forestå direkte salg hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
Du og din virksomhed skal respektere kundens eventuelle ønsker til begrænsning i leverandørers formål med kontakt til kunden.
 -
Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere
forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover.
 - Faktura(er)
leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
 Lukket
for bestilling af kontaktoplysninger.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk