/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 09002

TITEL:  Kvalitetschef på deltid til virksomhed i trekantområdet
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  09-09-2009 
Oprettet:  04-09-2009 

FORMIDLINGSTYPE
Udbud

FRA
Videnservice leverandør der søger underlev./partner. Opgavestilleren er en vidensvirksomhed med en fremtrædende rolle på markedet for ledelsessystemer.

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver/projekter. Opgavestillerens konsulent- og kursusaktiviteter er i positiv udvikling, hvilket vil kunne medføre flere opgaver for den vindende underleverandør.  

VIDENSFOLK TYPER
Kun professionelle virksomheder og freelancere

TITEL
Kvalitetschef på deltid til virksomhed i trekantområdet (09002)

FORMÅL
Formålet er, at opbygge og implementere et kvalitesledelsessystem efter ISO 9001:2008 med henblik på certificering.

BAGGRUND
Vi (opgavestilleren) vil fungere i totalentreprise ift. kunden. Virksomheden ønsker en certificering pga. kundekrav. Der er visse procedurer beskrevet allerede, ligesom organisationen er bekendt med generelle kvalitetssystemer.

SPECIFIKATIONER
Industrivirksomhed med relativt simple processer. Der forventes en aktivitet på ca. 2 dage om ugen i virksomheden i ca. ½ år. Vi vil støtte op omkring implementeringen af systemet samt generel sparring med konsulenten.

SUCCESKRITERIER
Opnåelse af certkat i 1. kvt. 2010

BARRIERER
Tidsdimensionen. Virksomheden har produktion i afd. udenfor Danmark.

STARTDATO
16. september 2009

SLUTDATO
1. februar 2010

SVARFRIST
1 uge før opgavens startdato

ARBEJDSSTED
Trekantområdet, hos kunden

SPROG
Dansk, Engelsk

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE (opgavestiller)
Veletableret koncernvirksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Service

MEDARBEJDERE
50-99 medarbejdere
 

 
Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tel. 75954446.


 

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 15.000 + moms, hvilket svarer til 5-8% af den forventede omsætning på opgaven.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 3 lige store månedlige rater, første gang senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores fakturaer.

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Kontaktoplysninger leveres kun til registrerede videnservice virksomheder i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Kontaktoplysningerne leveres via e-mail, hvorefter du / din virksomhed selv skal forestå direkte salg hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
Du og din virksomhed skal respektere kundens eventuelle ønsker til begrænsning i leverandørers formål med kontakt til kunden.
 -
Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere
forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover.
 - Faktura(er)
leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
  Lukket
for bestilling af kontaktoplysninger.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk