/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10001

TITEL:  Bogholder
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  14-01-2010 
Oprettet:  07-01-2010 

FORMIDLINGSTYPE
Udbud

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør

POTENTIALE
Mulighed for fast samarbejde / løbende leverancer

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere.
Jobsøgende kan også byde (mulighed for ansættelse på sigt).

KRAV TIL HENVENDELSER
Ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret

TITEL
Bogholder (10001)


FORMÅL
Formålet er, at varetage alt omkring bogholderifunktionen.

BAGGRUND
Bogholderifunktionen er pt. ubemandet og der er brug for en snarlig ressourceløsning. Der er mulighed for ansættelse eller at levere løbende freelance ydelser, afhængigt af, hvordan tingene udvikler sig.

SPECIFIKATIONER
Alle funktioner i en lille virksomheds bogholderi, herunder bogføring, regnskab, fakturering, løn, debitorstyring, kreditorstyring m.v.

SUCCESKRITERIER
Hurtig opstart, da bogholderifunktionen er ubemandet.

BARRIERER
Ingen, der er taler om almindelige bogholderopgaver.

STARTDATO
Snarest / januar 2010

SLUTDATO
Ikke fastlagt

RESSOURCEBEHOV
Mellem halv og fuld tid i en periode på ca. 3 måneder.

SVARFRIST
Svarfrist = opgavens startdato

ARBEJDSSTED
Midt-/sydjylland

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Pris pr. time bedes angivet!

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Energi / Forsyning / Råvarer

MEDARBEJDERE
5-9 medarbejdere
 

 
Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tel. 75954446.


 

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 5.000 + moms, hvilket svarer til 7-8% af den forventede omsætning på opgaven.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 2 lige store månedlige rater, første gang senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Kontaktoplysninger leveres kun til registrerede videnservice virksomheder i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Kontaktoplysningerne leveres via e-mail, hvorefter du / din virksomhed selv skal forestå direkte salg hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
Du og din virksomhed skal respektere kundens eventuelle ønsker til begrænsning i leverandørers formål med kontakt til kunden.
 -
Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere
forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover.
 - Faktura(er)
leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
  Lukket
for bestilling af kontaktoplysninger.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk