/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10002

TITEL:  Virksomhedsopstart - energiselskab
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  15-02-2010 
Oprettet:  02-02-2010 

FORMIDLINGSTYPE
Udbud

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør

POTENTIALE
Mulighed for fast samarbejde / løbende leverancer

VIDENSFOLK TYPER
Kun professionelle virksomheder og freelancere.
Både rådgivere, finansieringspartnere og virksomheder der kan begge dele.

KRAV TIL HENVENDELSER
Ingen krav/begrænsninger (standardformidling)

TITEL
Virksomhedsopstart - energiselskab (10002)


FORMÅL
Formålet er, at opstarte unik energiselskab. Hjælp med at finde investorer.

BAGGRUND
Iværksætteren har selv startet virksomheder indenfor bygge og anlægsbranchen, hvor der er synergi med den nye virksomheds ydelser. Den nye virksomhed kræver større administration og styr på regler, love og bekendtgørelser. Forretningsplan inkl. konceptbeskrivelse er påbegyndt, men der er endnu ikke lavet markeds- eller konkurrentanalyse. Der er etableret kontakter til visse af virksomhedens kommende drifts-samarbejdspartner.

SPECIFIKATIONER
Der ønskes rådgivning, evt. i form af aktiv finansieringskilde (partner). Gennemgang og overblik over regler og love mm.. Opsætte en organisation til varetagelse af virksomheden, fastlæggelse af arbejdsgange, it systemer og back up systemer. Hjælp til at finde finansiering.

SUCCESKRITERIER
Succes er at få et energiselskabet i gang senest ved udgangen af 2010. Herunder skal tilvejebringes finansiel og juridisk grundlag for, at opnå bankgaranti på 2 mill. kr. overfor forsyningsselskaber.

BARRIERER
Finansiering samt regler og love. Iværksætteren har en høj grad af motivation, men der er endnu ikke tænkt over konkrete forretningsmål eller escapestrategi.

STARTDATO
01.02.2010

SLUTDATO
31.12.2010

RESSOURCEBEHOV
ad hoc

SVARFRIST
Opgavens startdato må overskrides

ARBEJDSSTED
Nordsjælland

KOMPETENCER
Erfaring fra den finansielle verden eller energisektoren. Juridisk kompetence indenfor energisektoren.

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
vides ikke endnu

AFREGNINGSFORM
Honorar i form af partnerskab/andele/aktier

KUNDETYPE
Nystartet iværksætter (maks. 1 år gammel)

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Energi / Forsyning / Råvarer

MEDARBEJDERE
1-4 medarbejdere
 

 
Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den (de) leverandør(er) der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

Det er vanskeligt at fastsætte rådgiverens forventede omsætning for denne opgave. Derfor fastsættes nedennævnte faste pris, som forfalder til betaling uanset den vindende rådgivers langsigtede resultat på opgaven. 

kr. 5.000 + moms.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden.
 - Betalingen skal ske i 1 rate, en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura.

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Kontaktoplysninger leveres kun til registrerede videnservice virksomheder i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Kontaktoplysningerne leveres via e-mail, hvorefter du / din virksomhed selv skal forestå direkte salg hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
Du og din virksomhed skal respektere kundens eventuelle ønsker til begrænsning i leverandørers formål med kontakt til kunden.
 -
Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere
forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover.
 - Faktura(er)
leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk