/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10003

TITEL:  Formidlingsekspert til kvalitetssikring af formidlingsmateriale (undervisningsmateriale)
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  12-04-2010 
Oprettet:  08-04-2010 

FORMIDLINGSFORM
Anonymiseret Udbud

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør

POTENTIALE
Enkeltstående opgave/projekt

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere

KRAV TIL HENVENDELSER
Ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret.
OBS: Til brug i projektets budget, ønskes hurtig information om prisniveau for en formidlingsekspert.
Realisering af projektet afhænger af, om finansiel støtte bevilges. Der ansøges i maj 2010, hvorefter aftale med vindende vidensleverandør kan indgås. 

TITEL
Formidlingsekspert til kvalitetssikring af formidlingsmateriale (undervisningsmateriale)

FORMÅL
Formålet med dette projekt er at udbrede organisationens arbejde og udgivelser til elever i gymnasiale uddannelser samt studerende på seminarer og eventuelt universiteter. På den måde kan et relativt lille projekt have en stor effekt, især hvis man fortsat udvikler formidlingsarbejdet på baggrund af erfaringerne fra dette projekt. Ud over det alment dannende aspekt i projektet er det muligt, at det kan bidrage til understøtte organisationens fortsatte legitimitet, motivere og inspirere medarbejdere samt på et større plan gøre elever og studerende mere interesserede i humanistisk forskning. 

BAGGRUND
Det drejer sig om et nyt initiativ i organisationen, hvor projektbeskrivelse og budget er under udarbejdelse, og hvor realisering af projektet afhænger af, om finansiel støtte bevilges. Kort sagt er målet, at formidle organisationens udgivelser og webværktøjer til store målgrupper, i første omgang gymnasieelever. Derfor vil en formidlingskonsulent og organisationen søge finansiering af dette projekt i et år. Formidlingkonsulenten ønsker at have en ekstern formidlingsekspert til at give feed-back/kvalitetssikre sine oplæg til undervisningsforløb 2-3 gange i løbet af året. Det hele afhænger altså af, om organisationen opnår støtte til projektet. Men i første omgang skal formidlingskonsulenten lave et budget og må have en idé om, hvad den eksterne formidlingsekspert (konsulentydelsen) koster. 

SPECIFIKATIONER
Udbredelsen af organisationens arbejde sker ved at tilbyde undervisere 'formidlingspakker', som tager udgangspunkt i organisationens arbejde og præsenteres via effektfulde og kreative formidlingsstrategier. Tanken er, at en utraditionel indgang til og afslutning af en formidlingspakke kan gøre flere elever/studerende interesserede og give dem lyst til at fordybe sig i tekster eller bruge organisationens webværktøjer.
Forløb/tidsplan, hvor selve denne udbudte opgave omfatter de aktiviteter der skal udføres af formidlingseksperten, ved at give feed-back og kvalitetssikre konsulentens oplæg til undervisningsforløb. Ca. 2-3 gange i løbet af projektperioden:
 - August 2010 – juli 2011: Organisationens formidlingskonsulent undersøger hhv. pædagogiske værktøjer og organisationens arbejde med inddragelse af enkelte testpersoner fra målgrupperne. På baggrund heraf udvikler konsulenten koncepter til de vedtagne og finansierede formidlingspakker. Disse 'pakker' kvalitetssikres af en ekstern formidlingsekspert. 
 - August - september 2011: Formidlingspakkerne afprøves på flere klasser, formidlingskonsulenten overværer noget undervisning. Forløbet evalueres.
 - Oktober-december 2011: På baggrund af evalueringerne revideres formidlingspakkerne, som kvalitetssikres af den eksterne formidlingskonsulent, og de endelige versioner gøres tilgængelige for undervisere. SUCCESKRITERIER
Se specifikke forventninger til kompetencer herunder.

BARRIERER
Hurtig interessetilkendegivelse til Vidensfolk.dk inkl. budget timehonorar og så vidt det, på foreliggende grundlag er muligt, et tidsmæssigt overslag til løsning af den beskrevne opgave. 

STARTDATO
Efterår 2010

SLUTDATO
Efterår 2011

RESSOURCEBEHOV
2-3 afgrænsede perioder á nogle dages varighed.

SVARFRIST
OBS: Kort svarfrist: 12-04-2010

ARBEJDSSTED
København

KOMPETENCER
Den formidlingsekspert der søges tilknyttet projektet, skal have gode kreative og faglige formidlingsevner i relation til målgruppen, dvs. gymnasieklasser.

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Ønskes angivet.

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE
Non-profit / Hjælpeorganisation

SEKTOR
Non-profit / Hjælpeorganisation

BRANCHE
Uddannelse / Forskning

MEDARBEJDERE
20-49 medarbejdere

KOMMENTAR
Vidensfolk.dk forestår søgningen efter vidensleverandøren på vegne af organisationen. 
 

 
Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 

Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil svare / byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

8% af den forventede omsætning på opgaven, baseret på den konkrete aftale, som vinderen indgår med kunden.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i op til 2 rater, som koordineres med vinderens aftale med kunden om fakturering. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Kontaktoplysninger leveres kun til registrerede videnservice virksomheder i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Kontaktoplysningerne leveres via e-mail, hvorefter du / din virksomhed selv skal forestå direkte salg hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
Du og din virksomhed skal respektere kundens eventuelle ønsker til begrænsning i leverandørers formål med kontakt til kunden.
 -
Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere
forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover.
 - Faktura(er)
leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk