/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10007

TITEL:  World Class Manufacturing (WCM)
Status:  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  02-11-2010 
Oprettet:  28-10-2010 

FORMIDLINGSFORM
Forespørgsel på løsningsforslag og bud (anonymiseret)

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør.
- Der er taler om en innovativ virksomhed, som udvikler, fremstiller og servicerer specialmaskiner til en bestemt branche, World wide. Virksomheden fungerer desuden som underleverandør af specialmaskiner til andre brancher.

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver / projekter

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere

KRAV TIL HENVENDELSER
Ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret (ikke bindende).

TITEL
World Class Manufacturing (WCM)

FORMÅL
Formålet med projektet er, at forbedre både virksomhedens image / visuelle fremtoning og effektivitet som en professionel industrivirksomhed. Herunder at gøre arbejdet mere rationelt, at minimere spildtid, at få mere engagerede medarbejdere og at forbedre kvaliteten.

BAGGRUND
Virksomheden har fået store ordrer og har nu et internt ønske om at etablere et styringsværktøj, som fremadrettet kan sikre ovennævnte formål. Dermed forventes styrkelse af markedsføring og konkurrenceevne.
Virksomhedens ledelse har via samarbejdspartnere ladet sig inspirere til målet om, at forbedre virksomheden med WCM som mål.

SPECIFIKATIONER
Konsulenten skal rådgive, tilvejebringe metoder og redskaber, træne/coache og være virksomhedens eksterne projektleder.
Forbedringsprojektet omfatter både produktion og administration.
Der tilknyttes en intern medarbejder, som sammen med konsulenten, skal være drivkraften i processen.
Specifikt ønskes oprydning (5S), bedre intern flow og logistik, bedre kvalitetssikring, definering af ansvarsplacering og synlighed i intern kommunikation.
Virksomheden planlægger at indføre et ERP system, der skal medvirke til at give overblik over flow, materialestyring m.v.. Konsulenten skal give input til definering/udvælgelse af systemet, i relation til virksomhedens processer og behov.

SUCCESKRITERIER
Indledningsvist, at forbedre virksomhedens orden og visuelle indtryk (via 5S, logistik m.v.), samt at sikre glade engagerede medarbejdere.
Det forventes, at konsulenten planlægger projektet, herunder definerer specifikke delmål, sammen med virksomheden.

BARRIERER
Nedbrydning af gamle vaner og holdninger hos virksomhedens medarbejdere. I øvrigt ses ingen barrierer, idet både ledelse og medarbejdere bakker fuldt op om forbedringsprojektet.

STARTDATO
Januar 2011

SLUTDATO
Forventet projektperiode på mindst et år. Afhænger i øvrigt af projektets planlægning.

RESSOURCEBEHOV
Det forventes indledningsvist, at konsulenten skal bruge 1 dag om ugen på virksomheden. Omfanget afhænger af projektets planlægning, som konsulenten vil have væsentlig indflydelse på.
Virksomheden dedikerer en intern medarbejder til projektet i et år. Denne skal bruge halvdelen af sin tid på praktisk gennemførelse, opfølgning m.v..

SVARFRIST
OBS - Kort svarfrist: 02-11-2010

ARBEJDSSTED
Hos kunden (på Fyn)

KOMPETENCER
Konsulenten skal have metodekendskab og erfaring med denne type projekter, samt have kemi og gode kommunikationsevner, som passer til en mindre industriel virksomhed.
Konsulenten skal have gode skriftlige engelskkundskaber.
Der forventes pålidelighed og god etik i opgaveløsningen.

SPROG
Dansk, Engelsk

BUDGETPRIS
Virksomheden skal tage beslutning om projektet medio november 2010. Til det formål forventes, at budgivende leverandører, efter et afklarende møde med virksomheden, vil kunne fremlægge et, evt. faseopdelt, projektbudget (tilbud).
- Venligst angiv i besvarelsen, den konsulent-timepris, som vil lægge til grund for budgetberegningen.
- Hvis det er muligt, på dette foreliggende grundlag, så angiv også gerne en indikation af (overslagspris på) den samlede konsulentydelse det første år.

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Industri

MEDARBEJDERE
20-49 medarbejdere
 

 
Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 

Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 15.000 + moms, hvilket svarer til 8-12% af den forventede omsætning på opgavens første år. Heri er ikke medregnet eventuel fremtidig omsætning på følgeopgaver, som Videnfolk.dk ikke har nogen andel i.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 3 lige store månedlige rater, første gang senest 2 måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores fakturaer.

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du indsender et løsningsforslag til vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af løsningsforslaget, som da først ekspederes, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed straks oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk