/  Opdater siden  

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10011

TITEL:  Kvalitetskonsulent, foderstof
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  17-06-2011
Oprettet:  14-06-2011


FORMIDLINGSFORM
Anonymiseret Udbud

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør.
- Der er tale om en ejerledet virksomhed med 8 medarbejdere som årligt producerer/forarbejder ca. 20.000 ton foderstof til husdyr.

POTENTIALE
Mulighed for fast samarbejde / løbende leverancer.

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere.

KRAV TIL HENVENDELSER
Ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret (ikke bindende).
Ingen henvendelse; kunden vil selv kontakte budgivende leverandører

TITEL
Kvalitetskonsulent, foderstof


OPGAVENS FORMÅL
Formålet er, at overføre eksisterende ledelsessystem til en ny IT platform samt at opdatere og slanke systemet ved samme lejlighed. 
Derefter, at være huskonsulent og rådgiver for virksomhedens ledelse vedr. kvalitetsstyringssystemet, samt evt. miljø- og arbejdsmiljøledelse.

BAGGRUND
Virksomheden har i dag et kvalitetsledelsessystem der er etableret, primært for at overholde myndighedskrav og opretholde autorisationer. 
Virksomhedens hidtidige rådgiver på området har udviklet systemet, men det er ikke vedligeholdt det sidste års tid. 
Virksomheden modtager desuden snart et Miljødiplom, som skal opretholdes, evt. med konsulentens hjælp.

SPECIFIKATIONER
Kvalitetssystemet er dokumenteret i Lotus Notes, men ønskes nu overført til en anden platform, evt. et enkelt MS Office baseret system. Systemet trænger desuden til at blive gennemgået og opdateret ved samme lejlighed. 
Konsulenten skal stå for dette arbejde, hvorefter opgaven vil bestå i, at være rådgiver og huskonsulent i forbindelse med såvel interne audits, Plantedirektoratets audits samt evt. også vedr. miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. 
Virksomheden ønsker desuden at højne sit fokus på ledelsessystemets forbedringsprocesser samt bedre implementering / daglig brug af systemet.

SUCCESKRITERIER
Da der er tale om en lille og praktisk orienteret ejerledervirksomhed som skal overholde flere myndighedskrav, er det vigtigt, at konsulenten (som virksomhedens ekspert på området) har gode kompetencer indenfor kvalitetsstyring i foderstofproduktion. Alternativt kan kompetencer fra levnedsmiddelproduktion være dækkende. Dertil er det vigtigt, at konsulenten er praktisk anlagt og er i stand til at slanke / forenkle det lidt 'højtragende' system til et mere forståeligt og praktisk anvendeligt system, samtidig med at systemet fortsat overholder alle relevante krav.

BARRIERER
Opdatering og overførelse af systemet til en ny platform ønskes gennemført snarest.

STARTDATO
Snarest

SLUTDATO
Ingen

RESSOURCEBEHOV
Projektopstart med op til en uges arbejde, derefter løbende 4 til 6 dage om året.

SVARFRIST
Luk opgaven når der er indkommet 3 svar.

ARBEJDSSTED
Midtjylland.

KOMPETENCER
Gode kompetencer indenfor kvalitetsstyring i foderstofproduktion, alternativt levnedsmiddelproduktion. Også gerne kompetencer indenfor miljøledelse.

SPROG
Dansk.

AFREGNINGSFORM
Time/tids-honorar.

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed.

SEKTOR
Privat virksomhed.

BRANCHE
Levnedsmidler / Fødevarer (prod./forarbejdning).

MEDARBEJDERE
5-9 medarbejdere.

KOMMENTAR
Vidensfolk.dk forestår søgningen og indledende udvælgelse for kunden.


Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 
Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 6.900 + moms, hvilket svarer til 10-15% af den forventede omsætning det første år af opgaven.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen kan ske i 3 lige store månedlige rater, første gang en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
Lukket for indsendelse af bud.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk