/  Opdater siden 

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10015

TITEL:  Omlægning af fødevareproduktion til medical device produktion
Status:  LUKKET for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  31-08-2012
Oprettet:  28-08-2012

FORMIDLINGSFORM
Forespørgsel på løsningsforslag og bud (anonymiseret).

FRA
Virksomhed, der søger videnservice leverandør
 - der er tale om en ung virksomhed, etableret af to iværksættere samt et anerkendt ventureselskab, til at udvikle et bioteknologisk sårplejeprodukt.

POTENTIALE
Enkeltstående opgave/projekt (analyse samt efterfølgende implementering af valgt løsning).

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere.

KRAV TIL HENVENDELSER
Kunden ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret (ikke bindende).
Kunden vil selv kontakte budgivende leverandører efter udvælgelse.

TITEL
Omlægning af fødevareproduktion til medical device produktion

FORMÅL
Formålet er at undersøge muligheden for at omlægge en fødevareproduktion til en medical device produktion, dvs. opgradering af en produktion, der i dag kører efter en HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standard til en ISO 13485 standard.

BAGGRUND
Overvejer, om det bedst kan betale sig at lægge produktionen ud til et kontrakthus eller at opgradere egen produktion. Afhænger af tiden, det vil tage at opgradere, samt omkostningerne forbundet herved.

SPECIFIKATIONER
Opgaven er delt op i to faser:
 - 1) Indledende analyse: Virksomheden har behov for input til, hvad det vil koste i tid og penge at opgradere egen produktion.
 - 2) Implementering: Viser det sig, at det er at foretrække frem for at lægge produktionen ud til et kontrakthus, bliver opgaven efterfølgende at implementere ISO 13485 m.v. i produktionen. Der kan desuden komme relaterede ydelser på tale, afhængig af analysens udfald og projektets forløb. 

SUCCESKRITERIER
At opgaven kan udføres inden for et halvt år.

BARRIERER
Kendes ikke.

STARTDATO
Snarest.

SLUTDATO
 - 1) Indledende analyse: Snarest (i september 2012).
 - 2) Implementering af ISO 13485, eller rådgivning ifm. udlægning: Afsluttes i februar 2013

RESSOURCEBEHOV
 - 1) Indledende analyse: Anslået en dag til gennemgang af virksomheden og afrapportering af anbefalinger.
 - 2) Implementering af ISO 13485: Forventer tæt samarbejde over ½ år, herunder konsulentens direkte involvering i udformning og implementering af systemet.

SVARFRIST
Luk opgaven når der er indkommet 3 svar.

ARBEJDSSTED
Nordsjælland.

KOMPETENCER
MD produktion og ISO 13485 samt gerne viden om klassificering jf. MD direktivet, risikoanalyse samt også gerne viden om produktion af farmaceutiske præparater.

SPROG
Dansk, Engelsk.

BUDGETPRIS
Ønsker tilbud. 

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt.

KUNDETYPE
Etableret iværksætter (1-3 år gammel).

SEKTOR
Privat virksomhed.

BRANCHE
Medicin / Medicinsk udstyr.

MEDARBEJDERE
1-4 medarbejdere.


Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 
Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den(de) leverandør(er) der vinder opgaven, som skal betale honoraret (se yderligere betingelser herunder*):

kr. 1.500 + moms, for fase 1) Indledende analyse.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 1 rate, senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura.

Desuden betales følgende for opgaven med efterfølgende gennemførelse af projektet:

15% af forventet arbejdsomsætning på opgaven + moms, for fase 2) Implementering af valgt løsning.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen kan ske i op til 3 lige store månedlige rater, første gang senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).
 - Leverandøren der vinder opgaven forpligter sig til at oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden, dato for leveringens planlagte start samt den samlede forventede omsætning for opgaven, baseret på aftalte priser, ressourceestimater m.v., aftalt med kunden. Dokumentation herfor sendes til vidensfolk.dk, som verificerer oplysningerne hos kunden.


*): Som udgangspunkt søges en og samme leverandør til begge faser i dette projekt
Såfremt fase 1 og 2 ikke gennemføres af samme videnservice leverandør, skal Vidensfolk.dk finde en leverandør per fase for kunden.
Vidensfolk.dk opkræver honoraret for den enkelte ydelse hos den leverandør, der faktisk leverer ydelsen til kunden. 
Hvis leverandøren af fase 1 henviser udenom Vidensfolk.dk, eller benytter en underleverandør, til fase 2, så opkræves honoraret for fase 2 hos leverandøren af fase 1.


Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du indsender et løsningsforslag til vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af løsningsforslaget, som da først ekspederes, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed straks oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 


 LUKKET for indsendelse af løsningsforslag
 

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk