/  Opdater siden 

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10016

TITEL:  Certificering efter DS/EN 1090
Status:  LUKKET for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  14-08-2013 (lukkes evt. tidligere, når 5 kvalificerede bud er modtaget)
Oprettet:  26-06-2013


FORMIDLINGSFORM
Forespørgsel på løsningsforslag og bud (anonymiseret)

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør
- Der er tale om en alsidig smede-, montage- og servicevirksomhed, der fremstiller, leverer og monterer røranlæg, tanke m.v., konstruktioner i stål og aluminium samt udfører vedligeholdelsesopgaver for industrien. Virksomheden er beliggende i Trekantområdet.

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver/projekter

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere

KRAV TIL HENVENDELSER
Kunden ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret (ikke bindende)
Kunden vil selv kontakte budgivende leverandører efter udvælgelse (dvs. ingen direkte henvendelse)

TITEL
Certificering efter DS/EN 1090

FORMÅL
Formålet er, at virksomheden certificeres efter DS/EN 1090, sådan at CE-mærkning af bærende stål- og aluminiumskomponenter kan foretages senest fra juli 2014.

BAGGRUND
CE-mærkning af bærende stål- og aluminiumskomponenter skal overholdes og DS/EN 1090 certificering er derfor nødvendig.
Virksomheden har en svejsekoordinator og der er i praksis styr på både svejserkvalifikationer, WPS m.v.. Desuden findes fungerende processer for ordrehåndtering, projektledelse, sporbarhed, dokumentation mv., men der er ikke noget dokumenteret FPC eller kvalitetsstyringssystem.

SPECIFIKATIONER
Der ønskes rådgivning vedr. valg af kvalitetsniveau for værkstedet, samt efterfølgende fastlæggelse og dokumentering af et simpelt FPC-system.
Konsulenten skal forestå fastlæggelse og dokumentering af krævede procedurer/processer i systemet. Dette kan ske ud fra konsulentens eventuelle skabeloner, dog med tilpasning / hensyntagen til virksomhedens eksisterende processer.

SUCCESKRITERIER
Effektiv rådgivning og etablering af det nødvendige FPC-system, sådan at målet om DS/EN 1090-certificering kan nås inden tidsfristen udløber.

BARRIERER
Tidsfristen 1/7-2014 skal overholdes.
Projektets starttidspunkt er sat til januar 2014 af hensyn til andre praktiske omstændigheder.

STARTDATO
Januar 2014

SLUTDATO
Juni 2014

RESSOURCEBEHOV
Vides ikke

SVARFRIST
Luk opgaven når der er indkommet 5 svar

ARBEJDSSTED
Kunden er placeret i Trekantområdet

KOMPETENCER
Erfaring med fastlæggelse og dokumentering af DS/EN 1090-system.
Effektiv metode til gennemførelse af projektet.

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Tilbud / overslagspris ønskes.

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Industri

MEDARBEJDERE
20-49 medarbejdere

KOMMENTAR
Vidensfolk.dk assisterer kunden i udvælgelse af leverandør.


Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 
Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 6.000 + moms, hvilket er mindre end 15% af den forventede omsætning på opgaven.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen kan ske i 2 lige store månedlige rater, første gang senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du indsender et løsningsforslag til vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af løsningsforslaget, som da først ekspederes, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed straks oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 


 LUKKET for indsendelse af løsningsforslag
 

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk