/  Opdater siden 

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10017

TITEL:  Konsulent til tilbudsskrivning mv. i stor installationsvirksomhed (sikkerhed, byggeri)
Status:  Lukket for indsendelse af løsningsforslag.
Svarfrist:  17-03-2014
Oprettet:  14-03-2014


FORMIDLINGSFORM
Anonymiseret Udbud

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver/projekter
- mulighed for forlængelse af opgaven, evt. ansættelse, afhængig af udviklingen.

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere

KRAV TIL HENVENDELSER
Kunden ønsker budgetpris/-tilbud angivet i leverandørsvaret (ikke bindende)
Kunden vil selv kontakte budgivende leverandører efter udvælgelse (dvs. ingen direkte henvendelse)

TITEL
Konsulent til tilbudsskrivning mv. i stor installationsvirksomhed (sikkerhed, byggeri).

FORMÅL
Konsulenten skal skrive tilbud vedr. udbud, som virksomheden byder på, samt konkret skrive en mobiliseringsplan mv. i forbindelse med opstart på et vundet projekt.

BAGGRUND
Virksomheden har travl med at nå nogle deadlines og har derfor brug for en interim- eller konsulentressource til straks-tiltrædelse.

SPECIFIKATIONER
Konsulenten skal arbejde systematisk med varetagelse af skrivelsesarbejdet i forbindelse med tilbud, mobiliseringsplaner mv.. Grundlaget for arbejdet er bl.a. informationer i udbudsmateriale mv. samt informationer fra virksomhedens tilbudschef, beregnere og andet tekniske personale.

Konsulenten skal være en erfaren og stærkt skrivende skribent, som også er hurtig på tasterne. Opgaverne handler om at formulere tilbud hhv. planer, metoder mv. for iværksættelse af vundne projekter. Derfor ønskes både forståelse for de merkantile business case-begreber, samt gerne teknisk flair og kendskab til begreber indenfor planlægning, kvalitetsplaner og lignende.

Det vil være et plus, hvis du har erfaringer, der kan medvirke til at forbedre og videreudvikle virksomhedens koncepter på disse områder.

SUCCESKRITERIER
Straks-tiltrædelse. Erfaren skribent og rap på tasterne.

BARRIERER
Ingen

STARTDATO
Snarest / uge 12, 2014.

SLUTDATO
1-3 måneder fra nu

RESSOURCEBEHOV
En konsulent på fuld tid

SVARFRIST
Straks. Opgaven lukkes når der er indkommet 3 svar

ARBEJDSSTED
København

KOMPETENCER
Stærkt og erfaren skribent som også er rap på tasterne.
Der ønskes både forståelse for de merkantile business case-begreber, samt gerne teknisk flair og kendskab til begreber indenfor planlægning, kvalitetsplaner og lignende.
Erfaring fra entreprenørbranchen en fordel, men ikke et krav. Håndværksmæssig uddannelse er ikke nødvendig.

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Giv et godt bud på både timepris og på fast månedspris (fuld tid).

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt

KUNDETYPE
Veletableret koncernvirksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Bygge / Anlæg

MEDARBEJDERE
200+ medarbejdere
 


Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen på tlf. 75 95 44 46.


 
Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

15% + moms af arbejdsomsætningen på opgaven.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden.
 - Betalingen skal ske månedsvist, i takt med fakturering til kunden. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Alternativ: Afhængigt af kundens og dine ønsker, kan det være muligt at løse opgaven som underleverandør for Vidensfolk.dk.

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
 LUKKET for bestilling af kontaktoplysninger
 

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk