/  Opdater siden 

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10018

TITEL:  EMAS miljøredegørelse
Status:  LUKKET for indsendelse af bud / løsningsforslag.
Svarfrist:  09-09-2014 kl. 17:00 (kort svarfrist)
Oprettet:  05-09-2014


FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør
 - Der er tale om en landsdækkende virksomhed indenfor transport. Virksomhedens hovedkontor ligger i Københavnsområdet.

POTENTIALE
Enkeltstående opgave/projekt

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere

KRAV TIL HENVENDELSER
Kunden vil selv kontakte budgivende leverandører efter udvælgelse (dvs. ingen direkte henvendelse)

TITEL
EMAS Miljøredegørelse

FORMÅL
Formålet er, at udarbejde EMAS miljøredegørelse for 2013. Redegørelsen skal selvfølgelig overholde seneste EMAS forordning, omfatte HQ, skulle kunne godkendes af verifikator (DNV GL) samt kunne anvendes som skabelon for senere redegørelser.

BAGGRUND
Vi har ikke inhouse ressourcer til opgaven.

SPECIFIKATIONER
Oplæg til miljøredegørelse overholder ikke nogle væsentlige EMAS krav.

SUCCESKRITERIER
Skal skulle kunne godkendes af verifikator (DNV GL)

BARRIERER
Umiddelbart ingen større barrierer.

STARTDATO
08-09-2014

SLUTDATO
12-09-2014

RESSOURCEBEHOV
2 dage (anslået af kunden)

SVARFRIST
07-09-2014

ARBEJDSSTED
Hjemme eller hos kunden.

KOMPETENCER
Erfaring og kendskab til EMAS samt udarbejdelse af miljøredegørelser.

SPROG
Dansk

AFREGNINGSFORM
Fast pris

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed

SEKTOR
Privat virksomhed

BRANCHE
Transport

MEDARBEJDERE
200+ medarbejdere

 


Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen på tlf. 75 95 44 46.


 
Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.
 

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 2000 + moms, hvilket svarer til mellem 12 og 18% af den anslåede omsætning på opgaven.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 1 rate, senest en måned efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura.

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
Opgaven er lukket.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk