/  Opdater siden 

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10020

TITEL:  Sparringspartner / konsulent til opbygning af forhandlernetværk
Status:  Lukket for bud / bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  31-10-2014 (forlænget fra 24/10)
Oprettet:  13-10-2014

Vidensfolk.dk søger sparringspartner / konsulent for en virksomhed med vækstplaner. Konsulenten skal primært være drivkraften i opbygning af et forhandlernetværk. Denne professionelle konsulentydelse skal leveres direkte til virksomheden.

Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven inden du indsender din interessetilkendegivelse / dit bud, så bedes du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen på mobil 23267755 / tlf. 75954446.

TITEL
Sparringspartner / konsulent til opbygning af forhandlernetværk

FRA
Virksomhed, der søger videnservice leverandør:
- Virksomheden producerer udestuer og har et bredt produktprogram samt moderne produktionsfaciliteter. Kunderne tilbydes totalbyg, medbyg og selvbyg af udestuer, vinterhaver, terrasseoverdækninger og lignende.
- Virksomheden har overkapacitet og planer for vækst - og derfor arbejdes nu med udvikling af et landsdækkende netværk af forhandlere / agenter i Danmark.

POTENTIALE
Mulighed for fast samarbejde/løbende leverancer

FORMÅL
For at realisere virksomhedens vækstplaner søges en sparringspartner / konsulent, primært til opbygning af forhandler-/agentnetværk, men også til generel ledelsessparring om markedsudvikling.

BAGGRUND
Virksomheden har ledig kapacitet i fabrikken og ønsker generelt at styrke salgsarbejdet, primært gennem etablering af et forhandlernetværk. Forhandlere/agenter kan f.eks. være håndværksvirksomheder og forretninger, der servicerer slutkunderne. Disse er hovedsageligt private kunder som forhandlerne, gennem samarbejdet med virksomheden, kan tilbyde totalbyg, medbyg og selvbyg af virksomhedens produkter.
Virksomheden har en moderne fabrik med CNC-maskiner og dygtige medarbejdere. Der er ledig kapacitet til at kunne producere væsentligt mere end i dag - og skulle det gå særligt godt, er der mulighed for udvidelse af fabrikken.
Virksomhedens ledelse har mange års brancheerfaring.
Ledelsen ønsker nu, med sparringspartnerens hjælp, at færdigudvikle konceptet for, samt etablere et effektivt forhandlernetværk.

SPECIFIKATIONER
Sparringspartneren skal hjælpe virksomheden med at færdiggøre konceptet for forhandler-/agent-netværket og ikke mindst opbygge netværket gennem egen aktiv deltagelse (provisionshonorar pr. opnået forhandleraftale).
Desuden forventes sparring til virksomhedens ledelse om markedsudvikling og relaterede elementer af virksomhedsdriften.
Udvikling af forhandlernetværket vil specifikt handle om at finde forhandlere/agenter i Jylland og på Fyn, samt efterfølgende også på Sjælland og evt. i Norge og andre eksportlande.
Forhandlerne, som sparringspartneren skal finde, forventes at skulle give et mindre indskud for at få lov til at forhandle produktet.

SUCCESKRITERIER
Når konceptet er fastlagt, forventes det at sparringspartneren kan skaffe aftaler med 10 nye forhandlere pr. måned, med det sigte, at etablere et landsdækkende forhandlernetværk i Danmark.
Efterfølgende kan udvikles planer for udvidelse af forhandlernetværket på nære eksportmarkeder i Norge og andre lande.
Der er mulighed for langvarige samarbejdsrelationer mellem virksomheden og den rette sparringspartner / konsulent.

BARRIERER
Ingen.

STARTDATO
Snarest (oktober+, 2014).

SLUTDATO
Ingen.

RESSOURCEBEHOV
Virksomheden anslår, at sparringspartneren vil få 2-3 dages arbejde i måneden, men indsatsen er ikke begrænset hertil, afhængigt af udviklingen i opgaverne.

ARBEJDSSTED
Københavnsområdet / Danmark.

KOMPETENCER
Den rette sparringspartner / konsulent har gode kompetencer indenfor forhandlernetværk, salg og markedsføring.
Branchekendskab og et veludviklet netværk i relevante dele af byggebranchen vil være en fordel, men ikke et krav.
Sparringspartneren forventes desuden at kunne sparre generelt med virksomhedens ledelse om relevant optimering af virksomhedens drift.

SPROG
Dansk.

BUDGETPRIS
Virksomheden forventer at afregne sparringspartneren i form af en attraktiv provision pr. forhandler/agent, der indgås aftale med.

AFREGNINGSFORM
Resultat-honorar (provision). Afregningsform og -betingelser aftales nærmere med virksomheden.

FORMIDLINGSFORM
Anonymiseret Udbud.

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere.

SVARFRIST
Opgaven lukkes for bud den 31/10-2014 (forlænget ra 24/10) eller når der er indkommet mindst 5 svar.

KRAV TIL HENVENDELSER
Kunden vil selv kontakte budgivende leverandører efter udvælgelse (dvs. ingen direkte henvendelse).

KUNDETYPE
Veletableret virksomhed.

SEKTOR
Privat virksomhed.

BRANCHE
Bygge / Anlæg.

MEDARBEJDERE
5-9 medarbejdere.
 


Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen på tlf. 75954446.


 
Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

10% af konsulentens faktiske omsætning på opgaven det første år (+ moms).
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden.
 - Betalingen skal ske bagud, i kvartalsvise rater, baseret på kundens opgørelser af den provisionsbetaling mv. som konsulenten oppebærer fra kunden i det 1. år (12 måneder, regnet fra første afregning med kunden).
 - Første rate betales når de første 3 måneders arbejde er faktureret til kunden. Betalingsfrist vil fremgå af vores fakturaer.
 - Efter formidlingshonoraret for de første 12 måneders arbejde er afregnet, har Vidensfolk.dk ikke krav på nogen andel af konsulentens omsætning på kunden.

Formidlingsaftale med Vidensfolk.dk
Når du byder på opgaven hos Vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og Vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle yderligere omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
Opgaven er lukket.
 
© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

   /  Gå til Vidensfolk.dk