Besøg vidensfolk.dk ... Nyhedsbrev nr. 2/2008 
17. oktober 2008
Vidensfolk.dk
  Nyhedsbrev fra vidensfolk.dk  

Læs mere om formidling af videnservice >>  


Vi skaber kontakt
mellem kunder med specifikke udfordringer og videnservice leverandører der både kan og vil hjælpe ... 
 

Flere muligheder
Købere kan vælge mellem flere måder at søge leverandører via vidensfolk.dk ...

1) Anonym forespørg-sel efter løsningsforslag
- f.eks. på opgaver med 'ukendt' løsning og hvor køberen ønsker at få varieret input i form af forskellige løsnings-modeller. 

2) Simpelt udbud
 - f.eks. ved søgning efter leverandører til løsning af veldefinerede eller afgrænsede opgaver, hvor køberen ved, hvad løsningen er 

3) Åbent simpelt udbud
 - som 'simpelt udbud', men køberens identitet offentliggøres i udbuds-annoncen. Annonceringen betales af køberen. 

Indsend opgave >

 

Se aktuelle
opgaver

Få nyheder og aktuelle forespørgsler som feed
klik her >

 


[1]
Visse dele af videnservice branchen rammes af de nye markedsvilkår ...Videnservice branchen i en krisetid
Vidensfolk.dk 17/10/2008
 
Videnservice-købernes fokus bliver et andet, som konsekvens af den truende økonomiske recession! 

Børsen skrev den 17. oktober om, at produktivitetsfremmende videnservices vil gå op og de 'bløde' HR-services, innovationsprojekter og lignende går ned. Den samlede efterspørgsel på videnservices forventes dog at forblive konstant. 

Det var udmeldingen fra 3 af Danmarks større konsulenthuse. Især coaching og andre lederudviklingstiltag kan efter deres mening komme til at mærke kniven, til fordel for øget fokus på forbedringer af produktivitet og andre 'hårde' resultatmål. 

Samme holdning skinner igennem i Steen Hildebrandt's kronik i selvsamme avis, hvor vi alle stilles til medansvar for, at krisen har indfundet sig - men hvor den vise professor også fremhæver, at ledere nu skal have det lange lys på, selv om det er vejen lige foran, der er fedtet.

Vidensfolk.dk henvender sig nok mere til de mindre videnservice virksomheder, end til de større og internationalt funderede vidensrådgivere. 
 - Ikke desto mindre tror jeg, at udmeldingerne er rigtige, om at et udskilningsløb er på vej hen over vidensmarkedet. Og her vil det, alt andet lige, være de små og mindre vidensvirksomheder der vil få det sværest - især dem, der ikke har så mange - eller de "forkerte" - varer på hylderne. 

Nogle leverer allerede vidensprodukter som har en indbygget høj succesrate uanset op- eller nedgang, mens andre vil komme til at mærke krisen. For sidstnævnte vil det i den kommende tid handle om, at bide sig fast i bordkanten, for at fastholde en nødvendig del af markedet. Og dem der ikke evner at overleve på deres nuværende forretningsgrundlag, skal finde noget andet at lave - det er en ældgammel naturlov! 

Uanset hvilken position en vidensvirksomhed har, vil markedsføring og synlighed blive ekstra vigtig. Noget der ikke bliver nemmere, når hestene begynder at bides. 
 - "Det handler om at være til stede. Du skal ses og høres - men ikke fremstå alt for sulten og desperat", skriver Erhvervsbladets Annette Sand i artiklen Du skal være kendt i krisetider, den 15. oktober. Hun nævner bl.a., at mange virksomheder fejlagtigt skruer ned for markedsføringsaktiviteterne i dårlige tider.

For køberne af videnservices kan krisetiderne betyde, at udbuddet bliver mindre, men også at konkurrencen blandt leverandørerne skærpes, med bedre priser til følge. 

Alt dette trækker nedad for mange vidensleverandører, men der er også kræfter, der trækker i modsat retning. 

Bedre vilkår for vikarer kan smitte positivt af på professionelle vidensfolk
Det forventes, at Europa-Parlamentet i uge 43/2008 stemmer ja til det nye direktiv for vikarer. Formålet med vikardirektivet er at sikre, at arbejdsgivere giver vikarer de samme arbejds- og ansættelsesvilkår, som de fastansatte på arbejdspladsen. 

Det gælder også vikarer, der er sendt ud af et vikarbureau - i alt svarende til ca. 24.000 fuldtidsstillinger i Danmark. Læs mere om direktivet på Europa-Kommissionens hjemmeside

De skærpede vilkår for vikar-ansættelser kan medføre, at flere akutte behov for bl.a. vidensfolk vil finde sin løsning ved mere indkøb af professionelle ydelser i stedet for midlertidige ansættelser. 
 - Dette perspektiv er nok værd at holde øje med for professionelle videnservice leverandører af enhver art, men måske især for dem, som lever af at varetage 'deltids'-funktioner, leverer erhvervsservice, interim management og andre services der er i 'konkurrence' med ansatte medarbejdere. 

Langt de fleste danske virksomheder vil ikke finde det nye direktivs krav problematisk på nogen måde, hvor HR-afdelingen dog må sikre sig, at kravene er integrerede i virksomhedens procedurer. I den forbindelse bør ovennævnte indkøbs-mulighed være en del af overvejelserne, og hvis virksomhedens processer omkring specificering, leverandørudvælgelse og indkøb af videnservices skal følge med udviklingen, vil formidlingstjenester som vidensfolk.dk være oplagte kanaler at integrere i HR-processen.

Videnservice-vikarbranchen kommer nok til at mærke nedgang, fordi virksomhederne ved længerevarende vikariater lige så godt selv kan søge og ansætte og fordi indlejning af professionelle vidensfolk vil vokse. Det kan også være, at fordelene ved vikarbureauernes services vil opveje kundernes tanker i den retning?

Vær beredt til ændringerne på videnservice-markedet 
Ingen ved, i hvilken grad ovennævnte konsekvenser vil indfinde sig og hvor grænserne vil ligge, men de nye vinde giver mig en oplagt anledning til at fremhæve de muligheder der ligger i formidlingstjenesten vidensfolk.dk. 
 - Her vil både købere og leverandører af professionelle videnservices kunne opleve klare fordele ved at mødes omkring nye behov og deres løsninger. 

Erik Nielsen, formidlingskonsulent, grundlægger af vidensfolk.dkHvis du allerede nu vil gøre noget for at fremtidssikre dine køb hhv. salg af videnservice løsninger og ressourcer, så klik dig videre i boksen herunder. 


Erik Nielsen
vidensfolk.dk

  Top

Videnservice køber ...
 - søg løsninger og leverandører via vidensfolk.dk - gratis og anonymt ... 

Indsend enhver type vidensopgave til os - og få den løst ved hjælp af professionelle eksterne vidensfolk:
  • Indsend en opgave - klik her
  • Læs mere om, hvorfor du skal bruge formidlingstjenesten - klik her
  • Læs mere om vidensfolk.dk - klik her

Produktblad for køberePDF produktblad:
Når der er brug for vidensfolk

Videnservice leverandør ...
 - få kunder og opgaver via vidensfolk.dk 

Alle typer vidensfolk søges til vort leverandørnetværk. Registrer din virksomhed og bliv en del af succesen: 
  • Registrer din videnservice virksomhed - klik her
  • Læs mere om, hvorfor du skal registrere din virksomhed - klik her
  • Læs mere om vidensfolk.dk - klik her.

Produktblad for leverandørerPDF produktblad:
Få kunder og opgaver

Tip en ven >

[2]
Markedsdrevne 'task forces' 
Vidensfolk.dk 15/10/2008
 
Vidensfolk.dk samler kompetencerne omkring aktuelle behov i markedet!

En ting er, at en virksomheds ledelse skal vide, hvilke krav og forventninger der stilles til virksomheden og dens produkter. Noget andet er, at være i stand til at implementere de forandringer, som kravene påfører virksomheden.

Ofte får virksomheder sine informationer gennem brancheforeninger, hvis formål er at  arbejde med markedsvilkårene, samfundsudviklingen og andre temaer der er relevante for deres medlemmer. 

 - Et godt eksempel på krav og deres løsning er kvalitetsstyringssystemer i forskellige brancher, hvor foreningerne ofte har stillet mere eller mindre køreklare systemer og rådgivning til rådighed for medlemmerne. Dette har gennem de senere år stablet kvalitetsstyring på benene hos bl.a. el-installatører, sikkerhedsfirmaer, autoophuggere, revisorer m.fl.. Næste skud på stammen er kølefirmaer, der skal ISO 9001 certificeres, for fortsat at måtte arbejde lovligt med trykbærende udstyr.

Ofte samarbejder brancheforeningerne med - eller henviser til - eksterne konsulenter, som kan hjælpe medlemmerne med den praktiske implementering af kravene. 

Vidensfolk.dk samarbejder med brancheorganisationer og andre netværk, for at gøre sig synlig i relevante samlingspunkter. Formålet er selvsagt, at formidle kontakt mellem udbud og den specifikke efterspørgsel på videnservices, som en forenings medlemmer har. Læs mere om samarbejde med foreninger på vidensfolk.dk samt i vort nyhedsbrev nr. 1/2008.

Task force ...Task forces til specifikke opgaver / projekter
Vi samler videnservice leverandører med mange forskellige kompetencer i vort netværk - og når der opstår specifikke behov for at lave teams med flere vidensleverandører, så gør vi også det. Dette kan have til formål, at løfte en større opgave eller at dække et generelt markedsbehov. 

På den måde kan vi løse store opgaver ved hjælp af flere samarbejdende vidensfolk. I gruppen af leverandører kan evt. udpeges en hovedentreprenør, som har det samlede opgavemæssige ansvar overfor kunden. Vidensfolk.dk kan sammensætte teamet, men kan som hovedregel ikke selv påtage sig rollen som entreprenør. 

Vi rådgiver derimod gerne køberen eller task forcen omkring opgavespecifikation, kompetencebehov m.v., men vi kan af habilitetsmæssige årsager ikke påtage os at rådgive begge parter, når der er tale om løsning af en specifik kundeopgave.

Kompetencegrupper til dækning af generelle markedsbehov
Vore task forces kan også bestå af flere vidensvirksomheder, der samles i netværk under vidensfolk.dk's koordination. Sådanne gruppers formål er oftest, at udvikle et fælles koncept samt kompetenceudvikling med henblik på, at kunne dække et specifikt markedsbehov hos flere potentielle kunder. Det kunne f.eks. være kvalitetskonsulenter der kan hjælpe kølebrancen med at blive ISO 9001 certificeret på en effektiv måde og på fordelagtige vilkår.

Vidensfolk.dk vil typisk have en koordinerende rolle i kompetencegrupperne - f.eks. i samspillet mellem en brancheforening, kompetencegruppen og konceptudviklingen. Dog vil det stadig være de enkelte vidensvirksomheder der alene eller i teams går ud og løser kundeopgaverne.

Vidensleverandører der er med i disse kompetencegrupper vil have en forbedret markedsposition mht. adgang til både viden, kunder og samarbejdspartnere / underleverandører.

Købere der søger løsninger gennem vidensfolk.dk på områder hvor vi har etableret kompetencegrupper, vil opleve endnu lettere adgang til skalerbare ressourcer og højt kvalificerede løsninger.

Send os dit forslag til en task force ...
Både købere og brancheorganisationer opfordres til at efterlyse løsninger og ressourcer fra vidensfolk.dk, til enkeltopgaver, eller til generelle områder og udfordringer, der 'trænger' til bedre videnservice produkter. Så vil vi gerne være med til at forbedre udbuddet af løsningsmuligheder.

Kontakt direktør Erik Nielsen på telefon 75954446 eller mail en@vidensfolk.dk.

 Top

 

[3]
Vidensfolk.dk bliver stærkere 
Vidensfolk.dk 15/10/2008   

Leverandørnetværket vokser stødt! 
Tilstrømningen af vidensfolk til leverandørnetværket er ikke så ringe endda (sagt på jysk), men vi har stadig brug for endnu flere professionelle vidensfolk af enhver art i vort register.

Vort mål er, fuldt ud at kunne imødekomme enhver efterspørgsel på kontakt til kvalificerede løsninger og ressourcer, alene ud fra vort leverandørregister. Og der er vi desværre ikke nået til endnu. 

Netværkets vokseværk gødes derfor på flere måder, herunder:
  • ved organisk udvikling (dvs. ved specifik søgning efter vidensfolk der kan løse konkrete kundeopgaver som indsendes til vidensfolk.dk), 
  • ved markedsføring (så som dette nyhedsbrev, PR, avisannoncer og lign.),
  • ved direkte salg overfor videnservice virksomheder, samt
  • ved udvikling af samarbejdsrelationer med vidensleverandørers eksisterende netværk og organisationer.

For at vi aktivt kan formidle en videnservice virksomhed, er det nødvendigt, at denne er oprettet i vort leverandørregister. Registrer din videnservice virksomhed nu, hvis den skal være med i succesen - klik her

Kundeopgaver efterlyses også
Selvfølgelig efterlyser vi også altid opgaver fra købere, som ønsker let adgang til de mange kompetencer og ressourcer. 

Der gøres en tilsvarende markedsføringsindsats overfor købere og deres brancheforeninger, organiserede netværk og andre samlingspunkter. Endvidere arbejder vi også på at etablere key account relationer til udvalgte storkunder, for derigennem at blive en fast del af HR-processerne i disse virksomheder.

I
ndsend en opgave - klik her

  Top

Kolofon: 
Udgivet af Manator Aps / vidensfolk.dk - Redaktion: info@vidensfolk.dk 
Udgives via e-mail nyhedsbrev og RSS [til/afmeld].
Indsend en opgave - klik her
Se og svar på kundeopgaver - klik her 
© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |