Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice

Skyd genvej til professionelle   
videnservice leverandører,   
som kan hjælpe med   
konkrete opgaver   
 
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder  Kontakt os
  > Kunde login
> Søg vidensfolk 
> Support & Udvidet service 
> Fordele ved at bruge formidlingstjenesten 
BACK Start > Søg løsninger og leverandører > Indsend opgave Beskrivelse
Hvorfor søge løsninger og ressourcer gennem
Vidensfolk.dk?

Indsend opgaven til os og lad de rigtige leverandører komme til dig!

Videnservice-købere kan hurtigt og med en minimal indsats, udvælge den optimale løsning og den rigtige leverandør, fordi vi både rådgiver og udfører det praktiske arbejde i søgningen!

Det er gratis at søge vidensfolk, med mindre du køber vore tillægsservices undervejs - og du og din virksomhed er som udgangspunkt anonym indtil selve kontaktformidlingen. 

Når en opgave indsendes til Vidensfolk.dk, kombineres vore effektive metoder med dine egne udvælgelseskriterier. Du kan udvælge op til 3 leverandører på baggrund af de indkomne kvalificerede løsningsforslag og bud, samt indgå direkte aftale med en af dem. 

Alternativt kan du vælge, at benytte vores åbne udbudsproces. Udbudsprocessen skal desuden benyttes, hvis der er tale om annonceringspligtige offentlige udbud eller licitationer.

Vidensfolk.dk kan også bemande og løse opgaven via underleverandører. Hvis du beder os om dette, så står vi for søgeprocessen og laver aftaler om opgavens løsning med både køberen og den (de) udvalgte underleverandør(er).

Den anonymiserede formidlingsproces:

3 trin fra en aftale med den rigtige leverandør ...

Læs mere om hvordan formidlingsprocessen virker og andre ofte stillede spørgsmål. Klik på overskrifterne herunder for at åbne/lukke emnerne:

 > Sådan virker formidlingsprocessen, kort fortalt
Din vej til løsninger og leverandører:

(1) Du formulerer og indsender en forespørgsel ved hjælp af opgaveformularen.  

(2) Du får flere specifikke løsningsforslag / bud serveret på én gang i en e-mail. Disse kommer udelukkende fra vidensfolk der både kan og vil hjælpe dig med dine konkrete udfordringer! Du slipper altså for at lede (forgæves) efter rådgivere m.fl. i kataloger eller via dit netværk. En særlig gevinst ved at bruge Vidensfolk.dk er, at du modtager løsningsforslag fra flere leverandører, hvorved du kan lade din endelige opgaveløsning inspirere af de forskellige input.

(3) Du udvælger op til 3 løsningsforslag / bud som du finder bedst. Vi etablerer direkte kontakt mellem dig og de pågældende videnservice leverandører. Du har mulighed for at udelukke navngivne leverandører fra at modtage dine kontaktoplysninger.

(4) Herefter har du selv den direkte dialog med de prækvalificerede leverandører. Du kan specificere dine behov yderligere og leverandørerne kan tilpasse deres løsningsforslag og afgive endelige tilbud til dig! Du indgår aftale direkte med den leverandør, der tildeles opgaven. 

Vi hjælper dig gerne undervejs i processen i den udstrækning du har behov for det! Vi kan f.eks. tilbyde at rådgive ved valg af løsning, tjekke kontrakten for fuldkommenhed inden du skriver under m.m.. 

 > Hvornår kan jeg bruge formidlingstjenesten?
Du skal bruge Vidensfolk.dk, når din virksomhed har behov for vidensintensive services, løsninger og ressourcer af enhver art. 
 > Hvem kan bruge formidlingstjenesten?
Vores målgruppe er alle beslutningstagere i Dansk erhvervsliv og offentlig forvaltning, dvs. både private og offentlige virksomheder samt andre typer af professionelle organisationer. 

Endvidere kan private indsende forespørgsler til relevante professionelle vidensfolk, f.eks. advokater, arkitekter og andre der servicerer både erhvervs- og private kunder.

OBS: Offentlige indkøbere kan bruge forespørgselsprocessen, hvis der er tale om indkøb som IKKE er annonceringspligtig jf. tilbudsloven - dvs. har en samlet værdi på MAX. 500.000 kroner ex. moms. I disse tilfælde er offentlige indkøbere velkomne til at indsende forespørgslen til vidensfolk.dk og få kontakt til relevante leverandørerne i vort register.
 - Hvis den samlede værdi af et offentligt indkøb er OVER 500.000 kroner, eller der er tale om EU-udbud, skal du være opmærksom på, at forespørgselsprocessen ikke kan leve op til kravet om gennemsigtighed. Du skal i stedet vælge udbudsprocessen.

 > Hvem er videnservice leverandørerne?
Alle virksomheder der leverer vidensintensive B2B-services kan registrere sig som leverandør i vort netværk. Der er i princippet ingen branchemæssig afgrænsning, så længe der er tale om professionel videnservice.

Vidensfolk.dk behandler og godkender manuelt alle anmodninger om optagelse i leverandørnetværket, for at sikre kvaliteten af netværkets kompetencer og ressourcer.

Vi skaber kontakt til ... 
virksomhedsrådgivere og konsulenter, IKT-specialister, kursusvirksomheder, HR- & rekrutteringsbureauer, rådgivende ingeniører, arkitekter og designere, advokater og juridiske rådgivere, finansieringsrådgivere, revisorer og bogholdere, PR- og reklame-bureauer og mange flere professionelle vidensfolk ...

Se også vores
kompetenceoversigt.

Freelancere uden CVR-registrering optages med henblik på at kunne levere vidensbaserede ressourcer til de udbudte opgaver.

 > Hvordan virker forespørgselsprocessen i praksis?
Når du søger løsninger eller ressourcer gennem os, skal du definere og afgrænse dit behov og dine ønsker. Du skal benytte opgaveformularen.
   
Vi anonymiserer forespørgslen og udsender den til registrerede videnservice leverandører med profiler der matcher det definerede behov. Endvidere udgives nye forespørgsler via
RSS-feeds. Hvis der er behov for det, udvider vi vores søgning til vidensleverandører udenfor vort netværk.

De leverandører der både kan og vil byde på forespørgslen sender, inden en given tidsfrist, deres (kortfattede) løsningsforslag til os.

Vi anonymiserer alle indkomne forslag og sender dem samlet til dig
Du kan udvælge (kvalificere) max. 3 budgivere til en endelig tilbudsgivning. 

Vi formidler den direkte kontakt mellem dig og de udvalgte bydere, hvorefter I selv skal mærke efter, om kemien passer. I skal måske også afdække din virksomheds behov yderligere, hvorefter leverandørerne kan afgive endelige tilbud direkte til dig. 

Når du har indgået endelig aftale med en udvalgt leverandør, informerer vi alle bydere om at forespørgslen er lukket. Leverandøren, som du har lavet aftale med, modtager en regning fra os på et lille formidlingshonorar. Desuden modtager du en regning, såfremt du specifikt har købt vores formidlingsrådgivning undervejs i ovennævnte proces (se "Hvad koster det" herunder).
 > Hvad koster det?
Det er gratis for købere af videnservices at benytte formidlingstjenestens forespørgselsproces samt at sætte opgaver i simpelt udbud. Dvs. at det er gratis for dig, at modtage løsningsforslag samt at komme i kontakt med op til 3 leverandører pr. forespørgsel hhv. at at modtage direkte henvendelser fra leverandører på opgaver som er sat i simpelt udbud.

Køberen kan også vælge at købe en betalingsannonce, så en opgave sættes i åbent udbud - dvs. med køberens kontaktoplysninger frit tilgængelig for enhver.

Hvis du har købt vores specifikke rådgivning undervejs i formidlingsprocessen, eller har købt en betalingsannonce, vil du modtage en regning, udelukkende på de aftalte ekstra ydelser. Prisen herfor aftales specifikt på forhånd, så der er ingen "overraskelser" fra os.

Som køber forpligtes du til
, at oplyse os navnet på den slutteligt udvalgte leverandør samt datoen for indgåelse af aftale med denne. 
 > Er der andre fordele ved at benytte vidensfolk.dk?
Vi tilbyder en effektiv risikoanalyse af større projekter af enhver art. Analysen afdækker risikoområder og prissætter de enkelte elementer i projektet, så du på forhånd ved, hvad dit projekt bør koste. Dette kan være nyttigt på mange måder, når du skal indhente tilbud fra leverandører.

Analyseworkshoppen medvirker desuden til at afklare og sammentømre projektteamet.  Projektplanlægningen kan gennemføres med sikker hånd, idet i kan styre udenom de identificerede faldgruber m.v..

Læs mere om Manators risikoanalyse her
 > Hvordan sikres kvaliteten af formidlingen?
Når du skal lave en aftale med en rådgiver eller andre videnservice leverandører, handler det meget om tillid til leverandøren og dennes formåen. Men inden du kan vurdere leverandørerne, skal de findes - og det er her Vidensfolk.dk gør den store forskel.

Vores formidlingsproces sikrer, at du som kunde får det bedste udgangspunkt, idet de leverandører der reagerer på din forespørgsel i sagens natur både kan og vil hjælpe dig. Samtidig er formidlingsprocessens kommunikation struktureret på en effektiv og sikker måde, hvilket giver dig et hurtigt resultat. Vi iagttager desuden ubetinget det fortrolighedsniveau kunden ønsker gennem hele formidlingsprocessen

Udgangspunktet for vores formidling er i orden. Videnservice leverandører som er registreret hos os har tiltrådt et sæt etiske retningslinjer. Dette er, sammen med vores egen godkendelse af netværkets leverandører, vores sikring af leverandørernes kvalitet og professionalisme. Læs de etiske retningslinjer og kommercielle betingelser her

Vi følger også op på kvaliteten, herunder at du får den ønskede effekt ud af formidlingen - også efter vi har afsluttet vores aktive del af formidlingsprocessen. Vi kontakter dig for at følge op på...:
 - 1) at du er kommet rettidigt i kontakt med de ønskede leverandører,
 - 2) at du har indgået en tilfredsstillende aftale med en leverandør.
 - 3) at opgaven løses og afsluttes med tilfredsstillende resultat.

Vores opfølgning hos kunderne danner grundlag for en løbende evaluering af, om leverandørerne fortsat kan opretholde deres registrering i vort leverandørnetværk.


<<< Indsend opgave

Top

Nyhedsbrev >>

Send os en forespørgsel, så vil vi formidle kontakten til op til 3 af de mange kompetente videnservice leverandører i vort register.

 
Produktblad for købereNår der er brug for vidensfolk

 

 

|  Opdateret: 25-06-2012   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

Produktblad for købereNår der er brug for vidensfolk

Køb videnservice
Søg vidensfolk

Vidensfolk.dk
 
Kunder får løsninger og leverandører får kunder! 
>
Om vidensfolk.dk
 
Bookmark and Share

  Tilmeld nyhedsbrev