Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice

Skyd genvej til professionelle   
videnservice leverandører,   
som kan hjælpe med   
konkrete opgaver   
 
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder  Kontakt os
  > Kunde login
> Søg vidensfolk 
> Support & Udvidet service 
> Fordele ved at bruge formidlingstjenesten 
BACK Start > Få løsninger fra Vidensfolk >

Vi skaber kontakt til alle typer professionelle 
videnservice leverandører

Vi formidler optimale videns- og ressourceløsninger, fordi vi søger på tværs af traditionelle faggrænser blandt leverandørerne i vort netværk. Hvis vi ikke har de krævede kompetencer eller ressourcer, så opsøger vi relevante vidensfolk udenfor netværket.

Vi skaber kontakt til ... 
virksomhedsrådgivere og konsulenter, IKT-specialister, kursusvirksomheder, HR- & rekrutteringsbureauer, rådgivende ingeniører, arkitekter og designere, advokater og juridiske rådgivere, finansieringsrådgivere, revisorer og bogholdere, PR- og reklame-bureauer og mange flere professionelle vidensfolk ...

Se også vores
kompetenceoversigt.

 
Specifikke kompetencer i netværket

Vidensfolkene i vort leverandørnetværk ønsker primært at blive fundet på kompetencerne og ydelserne i nedenstående oversigt, når de skal matches med konkrete opgaver. 

Hvis du ønsker at komme i direkte kontakt med medlemmer af
vort leverandørnetværk bedes du sende en e-mail til formidling@vidensfolk.dk, hvori du oplyser følgende:
 - ID-nummeret på den eller de profiler du ønsker kontakt med (maks. 3), samt 
 - en kortfattet beskrivelse af arten og omfanget af det projekt/den opgave du søger vidensfolk til.

Når vi modtager din forespørgsel vil du blive kontaktet af vores formidlingskonsulent som vil sikre den bedst mulige formidlingsservice og oplyse om relevante formidlingsbetingelser.

Bemærk, at leverandørernes kompetencer i praksis er langt bredere end de primære søgeord i listen herunder. Du kan derfor med fordel indhente flere dokumenterede bud fra de leverandører i vort netværk, som både kan og vil løse din opgave/dit projekt. Når der på denne måde bydes på en opgave, forholder den enkelte leverandør sig til alle sine faktiske kompetencer og ressourcer i relation til det konkrete behov. 

I
ndsend din opgave og få flere kvalificerede bud på løsning - klik her - eller led efter vidensfolk med specifikke kompetencer i tabellen herunder (søg evt. efter nøgleord på denne side ved hjælp af browserens søgefunktion Ctrl + F).
 

ID

KOMPETENCER
(KATEGORIER)

KOMPETENCER
(SPECIFIKKE)

YDELSER
(KATEGORIER)

A-001

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Økonomi / Finans / Forsikring, Salg / Markedsføring / Reklame

Iværksætteri, forretningsudvikling, realisering, implementering, strategi, bestyrelsesarbejde, resultatmøder, virksomhedskonsulent,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

A-002

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling

Bestyrelses arbejde, Forretningsudvikling, Strategiudvikling, Individuel coaching, Feedback værktøjer, Foredrag, 360° Analyser, Fokus Profil, Facet5

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management

A-003

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering

Projekt, prince2, microsoft office, MS Project, online, social medier, projektstyring, projektledelse, udvikling, risikostyring, omkostningsstyring, ressourcestyring, Forretningsudvikling, Strategi, Markedsføring, Produktudvikling, Virksomhedsudvikling, Medarbejderudvikling

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

A-004

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Udvikling / Innovation / Forskning, Salg / Markedsføring / Reklame

strategi, blueocean,forhandlingsteknik, præsentationsteknik, csr,

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

A-005

Strategi / Forretningsudvikling, Public Relations / Ext. kommunikation, Salg / Markedsføring / Reklame

Forretningsudvikling, strategisk forretningsudvikling, strategisk tilstandsrapport værktøj, tilfredshedsanalyser, markedsanalyser, go-to-market strategi, produkt lancering, B2B marketing, marketing og kommunikation, web site implementering, interim marketing løsninger, lej en marketing konsulent, internationale højteknologi virksomheder, generationskifte virksomheder

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Bemandingsløsninger / Interim Management

A-006

Strategi / Forretningsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Salg / Markedsføring / Reklame, Logistik / Indkøb / Sourcing

Forretningsudvikling, strategiudvikling, turnaround, omstrukturering, effektivisering, optimering, midlertidig ledelse, strategisk indkøb, scenarioplanlægning, projektledelse, internationalisering, eksport, markedsføring.

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent

B-002

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

Mødeinnovation, værktøjer til engagerende og effektive møder, netværk mellem mennesker, netværkskompetence, organiserede netværk, netværksgrupper, udvikling af professionelle værktøjer, startpakke til netværksgrupper

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

B-003

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Udvikling / Innovation / Forskning

Strategiudvikling, Værdier og kultur, Teambuilding, Teamtræning fra Gruppe til selvledende team, Værdibaseret ledelse, Coaching, Ledelsesuddannelse, Samarbejde, Trivsel, Forventningsafstemmelse, Stresshåndtering, Forandringsledelse og -kommunikation, Konflikthåndtering, Kommunikation

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-004

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

Medarbejderudvikling, Lederudvikling, Teamudvikling, Strategiworkshops, Strategianalyse, Medarbejdertilfredshedsanslyser, Coaching, 360 graders målinger, ledersparring

Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-005

Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

AI Summit, Lean Learning,

Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-006

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Public Relations / Ext. kommunikation, IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Udvikling / Innovation / Forskning, Salg / Markedsføring / Reklame

Interim ledelse, Virksomhedsledelse, Projekt ledelse, GAP management, Turn arrounds, Start up, Kriseledelse, Oerationel ledelse

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-007

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Public Relations / Ext. kommunikation, IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Udvikling / Innovation / Forskning, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation

Organisationsudvikling, rådgivning, kompetenceudvikling, HR, HRM, process management, Proces udvikling, uddannelse, lederuddannelse, lederudvikling, personlig udvikling, innovation, strategi, profilbeskrivelse, facet5, facet 5, kvalitetssikring, QA, Quality assurance, konflikthåndtering, samarbejde, teambuilding, MUS, forandringsledelse, forandringsagenter, optimering, jobanalyse, jobbeskrivelse, procesledelse, outsourcing, sourcing, mentor, interim, implementering

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-008

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Forretningsudvikling, salgsudvikling, salg, turn around

Rådgivning / Bistand, Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-009

Strategi / Forretningsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Udvikling / Innovation / Forskning, Produktion / -teknologi / -optimering

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, KVALITETSSTYRING, MILJØLEDELSE, ARBEJDSMILJØLEDELSE, LEAN, KAIZEN, LØBENDE FORBEDRINGER, HOSHIN PLANNING, INNOVATION, BRUGERDREVEN INNOVATION, MEDARBEJDERDREVEN INNONATION, MEDARBEJDERINDDRAGELSE, KREATIVE VÆRKTØJER, PROCESKONSULENT, KVALITETSCHEF, MILJØCHEF,

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-010

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Salg / Markedsføring / Reklame

Ledelse: Strategi, forandrings-ledelse, salg og projek-ledelse, , Ledelses-udvikling, Forretnings-udvikling, Organisations-udvikling, Personale/kompetence-udvikling, , Sikkerhed: IT sikkerhed, Personale sikkerhed.

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

B-011

Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

leadership, ledelse, ledelsesudvikling, lederudvikling, selvledelse, organisationsudvikling, forandring, team, projektledelse, project leadership, project management, konflikt, konfliktløsning, forandringsledelse, team, teamudvikling, high performance team, kultur, kulturforandring, kulturudvikling, coach, coaching, kommunikation, feedback, personprofil, persontyper, teamprofil, team kompas, MBTI, Enneagram, DISC, Kotter, kernekvaliteter

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

B-012

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Logistik / Indkøb / Sourcing, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Virksomhedsrådgivning, Virksomhedsudvikling, Indkøb, Indkøbsoptimering, Butiksudvikling, Butiksoptimering, Butiksanalyser, Forretningsudvikling, Forretningsoptimering, Forretningsanalyser, Ledersparring, Lederudvikling

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent

B-013

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Udvikling / Innovation / Forskning, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering, Økonomi / Finans / Forsikring

food, mejeri, interim, kvalitet, fødevare, bogholder, direktør, fabrikschef, produktionschef, konsulent, ad hoc, certificering, kvalitetsstyring, egenkontrol

Rådgivning / Bistand, Bemandingsløsninger / Interim Management

C-003

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Udvikling / Innovation / Forskning, Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

rekruttering, analyse, disc, personprofil, messeguru, messetræning, salgskurser, salgsstrategi, lederudvikling, ledersparring, hrm, personaleudvikling, mystery shopping, smalltalk, forretningsudvikling, detailhandel, messe, messestrategi, udstilleranalyse, besøgsanalyse, medarbejdertilfredshedsanalyse, kundetilfredshedsanalyse, search, udvikling, event, udvælgelse, kursus, netværk,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

C-004

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Udvikling / Innovation / Forskning

HR-konsulent, anerkendende metode, samarbejde, relationer, kommunikation, arbejdsglæde, HR-eksperten, MIDAR©et trivselstjek, virksomhedsspillet Diskussion og Dialog, certificeret til udviklingsværktøjet Element A,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

C-005

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering

Rekruttering, outplacement, ekstern-HR, virksomhedsformidling, virksomhedsudvikling, DiSC, personprofil, forretningsplan, forretningsudvikling, procesudvikling, sparringspartner, jobbank, database, management, organisationsudvikling, medarbejderudvikling, interim ledelse, projektmedarbejder, virksomhedsrådgivning, headhunting, personaleudvælgelse, HR, human resources

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Management

C-006

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

Myers Briggs Typeindikator (MBTI) og Teamkompasset, Jungiansk Typeindikator (JTI), Appreciative inquiry, Extended Disc Person- og Teamanalyse, Visual Explorer (Center for Creative Leadership), Situationsbestemt ledelse, Coaching, Diversity Icebreaker, konflikthåndtering og konfliktløsning, Samarbejdstræning, Seminarer, Kurser, Workshops, Kick off-møder, Lederudvikling, projektledelse, strategi

Coaching / Vejledning, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

C-007

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

Lean, Coaching, Team, Ledelse, Performance Management, IQ, EQ, SQ, Karriere, Transition, Transformation, Proces, Handlingsplan, Omstilling, forandringsledelse, Udvikling, Outplacement, HR, Talent, Employer Branding, Personal Branding, Branding, Kaizen, 5S, kultur, Organisationsudvikling, arbejdsmiljø, trivsel, stress, onboarding, talent management, succession planning, consulting, værdier, attitude, best place to work, fokus, corporate governance, executive, master, practitioner, diplom, erfaringsbaseret læring, Leder team udvikling,

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

C-008

Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Andre kompetencer (beskrives herunder)

Stress, * stresshåndtering, ledersparring, mentor, teamudvikling, konfliktløsning, målopnåelse, coach

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

C-009

Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Udvikling / Innovation / Forskning

Coaching, konflikt, konflikthåndtering, team, sygefravær, trivsel, psykisk arbejdsmiljø, facilitering, facilitator, teamdannelse, ledersparring, ledercoaching, kommunikation, samarbejde, adfærd, anerkendende tilgang, mobning, stress, mbti, tki konflikthåndtering, stresscoaching, supervision, trivselsundersøgelse,

Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

C-010

Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling

MBTI I og II ledertræning og personaleudvikling, 16pf til rekruttering og talentudvikling, konflikthåndtering med TKI, Systemisk teori og metode, kollegialvejledning i systemisk perspektiv

Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

C-011

Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Logistik / Indkøb / Sourcing

Personprofiler, MPA-profil, teamudvikling, teamsammensætning, strateginedbrydning, strategiimplementering, konceptudvikling, lederudvikling, forretningspolitikker, medarbejderhånbog, lederhåndbog, MUS, rekruttering, outplacement, genplacering, forandringsledelse, procesoptimering, procesforenkling, organisationsudvikling, kontraktforhandling, ledersparring, coaching, prokektstyring, projektledelse,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management

D-001

Public Relations / Ext. kommunikation, Salg / Markedsføring / Reklame

Nyhedsbreve, Personaleblade, Info-brochurer, Årsberetninger, Kommercielle tekster, PR-aktiviteter, Pressekontakt

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner)

D-002

Public Relations / Ext. kommunikation, Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Tekstproduktion, oversættelse, kurser, formidling, undervisning, filosofiske indspark, kommunikationskurser, hjemmesidetekster, storytelling,

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

D-003

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Public Relations / Ext. kommunikation, Salg / Markedsføring / Reklame

Netværk, networker, intern kommunikation, ledelsesudvikling, ekstern kommunikation, kropssprog, smalltalk, karisma, kultur, kommunikation, PR, markedsføring

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

D-004

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Public Relations / Ext. kommunikation, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Udvikling / Innovation / Forskning

Kommunikationsanalyser fortages udfra forskellige teoretiske perspektiver jævnfør teoretikere som eksempelvis: Latour, Luhmann, Foucault, Goffman, Bourdieu, Laclau, and Honneth m.fl. Der kan endvidere foretages benchmark analyser, SWOT-analyser, innovationsanalyser, procesoptimeringsanalyser, LEAN m.v. Eksamineret projektleder (MS project). Der kan endvidere foretages sproganalyser og produceres tekst ud fra retoriske princippersåvel for mundtlig som for skriftlig tekst (også internet medier). Rådgivning af præsentationstekniker.

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Ansættelse (fast eller projekt), Vikar / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

D-005

Public Relations / Ext. kommunikation

Kvalitative analyser, Kommunikationsstrategi, Strategisk rådgivning, Nyhedsbreve, Testimonials, Profilbrochurer, Kundemagasiner, Tema-aviser, Pressekontakt, Pressemøder, Pressemeddelelser, Debatindlæg, Kronikker, PR-materialer, Public affairs, Lobbyarbejde, Medietræning, Årsberetning, Intern kommunikation, Virksomhedshistorie, Jubilæumsskrifter

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

D-006

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Public Relations / Ext. kommunikation, Salg / Markedsføring / Reklame

projektledelse, projektkoordinering, management consulting, tekstforfatning, konceptudikling, kreativ, innovativ.

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

E-001

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

Database, Intranet, Kvalitetsstyring, TS16949, registreringer, Statestik, KPI

Analyse / Research, Implementering / Proceskonsulent

E-002

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele

Hjemmesider, PHP programmering. MySQL, Ajax, Javascript, Databaser, Internet Kataloger, Spørgeskemaundersøgelser, Internet, CMS systemer, Website Analyse, Website vurdering, E-handel, Søgemaskinoptimering, CRM systemer, Internet sikkerhed

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

E-003

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele

fjernundervisning, excel vba, word vba, access vba, asp.net, xml, xsl, vb.net, c#

Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

E-004

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Udvikling / Innovation / Forskning, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation

Embedded software C, Microcontrollere, Digital elektronik, Analog elektronik, Effekt elektronik, Batterisystemer (Lithium, NiMH, Lead-Acid), Kommunikation (RS232; RS422; RS485; USB; CAN; IrDA; MODBUS m.fl.), PCB design, Mekanisk design, Microsoft Visual Studio.Net, Visual State, Visual C++, CE.Net

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent

E-005

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Logistik / Indkøb / Sourcing, Produktion / -teknologi / -optimering, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Web-udvikling, Excel, VBA, optimering, programmering, web-systemer og regnearksmodeller.

Analyse / Research, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

E-006

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Logistik / Indkøb / Sourcing

CMS, Udvikling, Ledelse, Management, SOA, SCRUM, ITIL, projektstyring, analyse, sourcing, indkøb, IT, opensource, Web, Telekommunikation, IT processer, IT arkitektur, IT rådgivning,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management

E-007

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele

Telerådgivning, Telefoni, WAN, Udbud, teleoptimering, behovsanalyser, projektledelse, Telemægler, besparelser, RFP

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent

E-008

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele

Windows Server , SQL, Exchange, Deployment, IT-drift, procesoptimering i IT-drift, Powershell, VB-script.

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner)

F-001

Forretningsprocesser / Procesoptimering

Lean, Six Sigma, WCM, TPM, Effektiv Netværker, 5S, Kaizen, SMED, Forandringsledelse, Facet5

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

F-002

HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Risikostyring / -analyse, Udvikling / Innovation / Forskning, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering, Andre kompetencer (beskrives herunder)

WCM (world Class Manufacturing), Lean ("slank" processing), Kaizen (løbende udvikling), Nul fejl / 0-FEJL, SMED (Single Minute Exchange of Gie), SPILD (optimeret forbrug af tid), TPM (Total Production management), HRM (Human Resource Management), Projektledelse, Teknisk rådgivning, Produktion, Produktionsoptimering, Teamwork, Idé-Styring (SIS), Coaching, Procesudvikling , Konsensusstyring ("rigtigt første gang")

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

F-003

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Produktion / -teknologi / -optimering

lederudvikling, ledelsesudvikling, tidsprioritering, projektplanlægning, implementering, målstyring, opgavestyring, medarbejderengagement, effektiv ledelse, effektive møder, lønsomhed, strategisk/taktisk/operationel ledelse, fravær, svind/spild, energi, reklamationer, administration, funktionæreffektivitet, produktivitet, kvalitet

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Management

F-004

Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering

produktivitet, produktions optimering, proces optimering, kapacitets udnyttelse, vedligeholds optimering, Lean, 5S, Smed, standard work, VSM, Kaizen, CanBan, KPI, tavlemøde, World Class Manufacturing, Lean management, effektivisering, fjerne spild, MUDA, de 7 former for spild, struktureret arbejdsplads, løbende forbedringer, Value Stream Mapping, gennemløbstid, takt, interim ledelse, vikar, projektleder, Lean produktion, Lean administration, interim ledelse

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-001

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Udvikling / Innovation / Forskning, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation

ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, TS 16949, FMEA, OHSAS, BRC, Intern audit, leverandøraudit, 2. parts audit, 3. parts audit

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner), Coaching / Vejledning, Kurser / Undervisning / Workshops / Foredrag, Andre typer ydelserbeskrives herunder

G-002

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

ISO 9001, ISO 14001, OH/SAS 18001, ISO 22000,

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-004

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse

DFMEA, PFMEA, ISO9001, CMMI, processer, kvalitet, audit, vindmøller

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-005

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

arbejdspladsbrugsanvisning, beredskabsplan, arbejdspladsvurdering, kemikaliestyring, kemikalievurdering, arbejdsmiljørådgiver, arbejdsmiljørådgivning, kemi, reach

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-006

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Salg / Markedsføring / Reklame, Produktion / -teknologi / -optimering

Kvalitetsstyring, Miljøledelse, Arbejdsmiljøudvikling, Ledelsesudvikling, Auditering, Effektivisering/Optimering, Cerificeret Lead Auditor - tilføjet af Vidensfolk.dk: ISO 9001, 14001, 18001

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner)

G-007

Ledelse / Organisationsudvikling, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation

Audittræning, Auditering, inkl. 3. parts auditering, Systemopbygning, Systemvedligehold

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-008

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Produktion / -teknologi / -optimering

Strategiudvikling, Procesoptimering, Ledelsessystem, Medical devices, Medicinsk udstyr, CE mærkning, kvalitetsstyring, ISO 13485

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner)

G-009

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

ISO 9001, SKS systemer

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent

G-010

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

DS/EN ISO 9001:2000, DS/EN ISO 14001:2004

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Manager, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-011

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Design / Arkitektur, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering

HSEQ Ledelsessystemer, Audits, Miljøredegørelser, Tilstandsrapporter, Energirådgivning, Energirammeberegning, Energimærke, ATEX, Engineering, Teknisk risikostyring, HAZOP, HAZID, Tekniske hjælpemidler og sikkerhed, Bygherrerådgivning, Byggepladsstyring og logistik, Bygge- og montageledelse, Tilsyn, Sikkerhedskoordinering, Rådgivende ingeniører, Plan for sikkerhed og sundhed, Arkitektarbejde, HSE-baseret teambuilding, Sikkerheds- og arbejdsmiljø kursus, Arbejdsmiljøuddannelsen, ATEX kurser, Beredskabstræning, Aviation Training

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-012

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Andre kompetencer (beskrives herunder)

ergonomi, vejledning, kursus i ergonomi, ergonomisk rådgivning, siddestilling, ståstilling, arbejdsstilling

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

G-013

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation,

Udarbejdelse af teknisk dossier for medicinsk udstyr alle risikoklasser, Risikostyring, Klinisk evaluering, Biologisk evaluering, Kvalitetsstyring/intern audit m.m.., Standarder: ,Risikostyring ifølge:,EN ISO 14971:2008, Medicinsk udstyr - Håndtering af risikostyring for medicinsk udstyr,Biologisk Evaluering:EN ISO 10993-1:2003, Biologisk vurdering af medicinsk udstyr, EN ISO 10993-17:2003, Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Fastsættelse af tilladte grænseværdier for udsivende stoffer, EN ISO 10993-18:2005, Biologisk vurdering af medicinsk udstyr - Kemisk karakterisering af materialer, Etc.,Kvalitetsstyring ifølge:,EN ISO 9001:2000, Kvalitetsstyringssystemer,EN ISO 13485:2003, Medicinsk udstyr - Kvalitetsstyringssystemer, EN ISO/IEC 17025:2005, Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence, Medical Devices Directive(MDD)- Directive 93/42/EC, In Vitro Diagnostic Directive(IVDD)-Directive 98/79/EC

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-014

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Produktion / -teknologi / -optimering

etablering og vedligehold af egenkontrolprogrammer, auditering både internt og eksternt, klargøring til certificeringer inden for kvalitetsstyringssystemer og fødevareområdet (ISO 22000 BRC IFS ISO 9001), optimering af processer, ekstern kvalitetschef, virksomhedsspecifikke uddannelsesforløb, workshops, inspiration, Levnedsmiddeltekniker, Coach

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-015

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

LEAD Auditor ISO9001:2000, B og D-certificering Marine Equipment Directive, Kvalitetsstyring, Kvalitetssikring, QA, Projektkoordinering

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-016

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Logistik / Indkøb / Sourcing, Produktion / -teknologi / -optimering

ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, Audit, implementering, kvalitetsstyringssystemer, QA, QMS, ISO 9001, ISO 13485, FDA, Lead Auditor, Quality System Manager, IPW Systems, IT, Elektronik, EMS, QA-system, Quality Assurance

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-017

Forretningsprocesser / Procesoptimering, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, * Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Produktion / -teknologi / -optimering, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Sprøjtestøbning, Plast, Procesoptimering, Procesanalyse, Six Sigma, Lean, GMP, Validering, Medical Device, ISO 13485, Dataanalyse, Kvalitetskontrol, Måleteknik, procesorienteret ledelsessystem, Kvalitetsstyring, SPC, Risiko analyser, Minitab, GMP, * Dokumentation

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

G-018

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Produktion / -teknologi / -optimering

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE mærkning, Risikoanalyse, Ledelsessystemer, procesoptimering, produktion, DS/EN 1090, DS/en 3834, auditorkurser, kurser,

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-019

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

Intern audit, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, kvalitetsstyring, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 , produktionskontrolsystemer, leje af kvalitetskoordinator.

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner)

G-020

Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse

CE mærkning medicinsk udstyr, Kvalitetssystemer; opbygning af, Proces optimering, ISO 9001, ISO/TS 16949, Risk Management i processer, Dokumentationsstrukturering, Strategisk IT, Leverandørstyring

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent

G-021

Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering, Andre kompetencer (beskrives herunder)

ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 9001, klima, energi, miljø, ventilation, varme, trykluft, D4 Entreprise, spånsugning, ATEX, ulykkesforebyggelse, APV, kemi

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

G-023

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Logistik / Indkøb / Sourcing, Produktion / -teknologi / -optimering

Kvalitetsstyring, ISO 9000, ISO 9001, EN 3834, LEAN, SMED, 5S, VSM, Value stream mapping, SCM, logistik, ISO 14001, ISO 18001, teambuilding, Kaizen,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-024

Ledelse / Organisationsudvikling, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation

ISO, GXP, GMP, sopper, rapporter, protokoller, proces optimering, organisations udvikling, strategisk ledelse, kvalitetssystemer, ledelsessystemer, review, vision, mission, projektledelse, projekt, LEAN, validering, kvalificering, leverandør evaluering, audit, biotek, kemi, kontraktproduktion

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-025

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Logistik / Indkøb / Sourcing, Andre kompetencer (beskrives herunder)

ISO 9001, Kvalitetstyring, LEAN, Six Sigma, Projektledelse, Udbuds processer, EU udbud, ESDH, ISO 16949

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

G-026

Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., * IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele

Proceslægning, Processtyring, Proces, Kvalitets system, Kvalitets ledelse, ISO9001 Implementering, IT Sikkerhed, ISO27000, ISO14000, ISO9000, * IT system til Proces og kvalitetsstyring

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

G-027

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

Kvalitetshåndbog, Kvalitetsstyringssystemer, Foderhygiejneforordningen, GMP, ISO 9001, ISO 22.000, GTP, FamiQS, Intern audit, Leverandøraudit, Elektroniske formularer

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, * Bemandingsløsninger / Interim Management, * Sourcing (varetagelse af funktioner)

G-028

Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation

Kvalitetsledelse, miljøledelse, energiledelse, SKS, IT-sikkerhed, certificering, intern audit, ekstern audit, 3. parts audit, procesoptimering, * BPR / Business proces reenginering, * procesorientering, regulatory, energibesparelser, ISO 9001, ISO 14001, EN 16001, ISO 50001, * DS 484

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent

G-029

Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys.

ISO, Auditor, 9001, 14001, 16949, 13485, PPAP, GPS / Geometriske Produkt Specifikationer

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent

H-001

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, HRM / Rekruttering / Personaleudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Udvikling / Innovation / Forskning, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering

VærdiBeregneren, Successiv Kalkulation, Steen Lichtenberg, Risikoanalyse

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Outsourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

I-001

Udvikling / Innovation / Forskning, Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Microsoft Office, Salgstræning, Leg & Læring, Innovation

Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

I-002

Ledelse / Organisationsudvikling, Udvikling / Innovation / Forskning

brugerdreven innovation, Medarbejderdreven innovation, Open innovation, Innovationsproces, innovation

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

I-003

Udvikling / Innovation / Forskning, Produktion / -teknologi / -optimering

Matematisk/videnskabelig modellering og analyse, Matlab

Analyse / Research

J-001

Design / Arkitektur

Design af tøj og accessories, udarbejdelse af inspirationsmateriale, arbejdstegning, metervareudvælgelse, udarbejdelse af måleskemaer, kommentering af prøver, udarbejdelse af præsentationsmateriale, kommuniaktion med leverandører og sælgere, forhandling af priser, styling til katalog.

Analyse / Research, Sourcing (varetagelse af funktioner)

J-002

Udvikling / Innovation / Forskning, Design / Arkitektur

Innovation, Design, Arkitektur, opfindelser, bygninger, industrielt design, udvikling, skoler, plejehjem, hospitaler, færger, krydstogtskibe, mobiltelefoner, kontorindretning, innovationsledelse, workshop, kurser

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

K-001

Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

fødevarelovgivning, mærkning af fødevarer, rådgiver på fødevareområdet, fødevarer, kosttilskud, materialer til kontakt med fødevarer, emballage

Rådgivning / Bistand, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

K-002

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Udvikling / Innovation / Forskning, Andre kompetencer (beskrives herunder)

matlab, c++, python, image analysis, 3d vision, simulation

Analyse / Research, Ansættelse (fast eller projekt), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

K-003

Salg / Markedsføring / Reklame, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering, Andre kompetencer (beskrives herunder)

DTP ved brochureproduktion, Oversættelse, lokalisering, sprog, translation, lokalization

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner)

K-004

Public Relations / Ext. kommunikation, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

oversættelse, engelsk, norsk, svensk, dansk, softwarelokalisering, it-oversættelse, multimedieoversættelse, tekstning, sprogrevision, korrekturlæsning, sproglig formidling, marketing, reklametekster

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner)

K-005

Strategi / Forretningsudvikling, Design / Arkitektur, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Salg / Markedsføring / Reklame

3D, CAD, Adobe, Photoshop, Illustrator, DTP, Flash, Produktudvikling, Brugerdreven innovation

Analyse / Research, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

K-006

* Public Relations / Ext. kommunikation, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., * Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, * Salg / Markedsføring / Reklame

Oversættelse (dansk/engelsk), * Redigering, * Korrekturlæsning, Patentsøgninger, Vidensdeling, Database søgninger, Knowledge management, * Competitive Intelligence (CI), * Business Information, * Konkurrentovervågning og markedsovervågning, Kursus i patent processen, Oversœttelse af hjemmesider

* Analyse / Research, * Rådgivning / Bistand, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

K-007

Ledelse / Organisationsudvikling, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Risikostyring / -analyse, Udvikling / Innovation / Forskning, Jura / Produktbeskyttelse m.m.

Medicinsk udstyr, ledelse, projektledelse, produktudvikling, CE mærkning, FDA godkendelse, procesvalidering, kvalitetssikring, -- Vidensfolk.dk har tilføjet – (specifikke begreber om produktbeskyttelse…), ISO 9001, (ISO 13485 ?), (specifikke validerings standarder…?)

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

K-008

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Produktion / -teknologi / -optimering

Ikke-destruktiv prøvning (NDT), Tankinspektion, Inspektion af rørsystemer, Certificering af svejsere herunder til PED, Verifikation af svejseprocedurer, Svejseteknisk rådgivning, Tilsyn med svejsearbejde, PMI-materialeanalyse, Inspektion og prøvning med Rope Access

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

K-009

Public Relations / Ext. kommunikation

Korrespondent og Translatør : Kompressorer til biologisk spildevandsrensning og røgrensning, , høreapparater, tekniske hjælpemidler til hørehæmmede, turboladere, professionelt lydudstyr til musikere og studier, trykluftværktøj, reklamegaver, medicinal- og kosmetikindustrien, økonomisk sprog, regnskaber, budgetter, finansrapporter, juridiske dokumenter, skøder, testamenter, brochurer, salgsmateriale, tekster til edbprogrammer, manualer, tekniske beskrivelser

Bemandingsløsninger / Interim Management, * Sourcing (varetagelse af funktioner)

L-001

Strategi / Forretningsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Salg / Markedsføring / Reklame

Direct Marketing, CRM, Customer Relationship Management, Relationsmarkedsføring, Dialogmarkedsføring, Integreret markedsføring, Permission Marketing, 1:1 Marketing, Databasemarkedsføring, Loyalitetsprogrammer, Kundeakkvisition, Kundepleje, Marketingstrategi, Koncept & tekst, Marketingkurser, Marketingrådgivning

Bemandingsløsninger / Interim Management

L-002

IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele, Design / Arkitektur, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation, Salg / Markedsføring / Reklame

Joomla, prestashop

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

L-003

Salg / Markedsføring / Reklame

marketingmaterialer, POS-materiale, udstilllingsmateriale, marketingstrategi, præsentationer, reklameartikler, konferencer, korrekturlæsning, webmaster, websites, hjemmesider, intranet, extranet, brugervenlighedscheck, visuel identitet, CVI, designmanual, tryksager

Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner)

L-004

Salg / Markedsføring / Reklame

Mystery Caller/Shopper, Salgstræning, Salgsoptimering, salgsundervisning, Salgstruktur, Salg- & markedsføringsassistance, Salg- & markedsføringsplan, Servicetræning, Systematisering af salgsprocesser

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

L-005

Salg / Markedsføring / Reklame, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Undervisning, DTP, Marketing, Reklame, desktopper,

Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

M-001

Logistik / Indkøb / Sourcing

indkøb, analyse, rådgivning, rabat, omkostninger, besparelser,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand

M-002

Logistik / Indkøb / Sourcing

Logistik, Transport, Import, Export, professionel rådgivning, Sikkerhed, Brevsikkerhed, Sikker forsendelse

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management, Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

M-003

Strategi / Forretningsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Logistik / Indkøb / Sourcing

Lageroptimering, Lagerindretning, Lagerlayout, Lagersystemer, WMS, WMS systemer, Kravspecifikation, Lagerinventar, Lagerautomater, Lager simulering, transportoptimering, ruteplanlægning, transportudbud, lager, lagerprojekter, logistik, logistikstrategi, freelance, interimsledelse, interim, lagerprocesser, procesoptimering, supply chain, forsyningskæde, optimering, transportanalyse, udbudsmateriale, kapitalbinding, planlægning, varestyring, min max lagre, genbestillingspunkt, S&OP, salg og planlægning, prognoser, forecasting

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Bemandingsløsninger / Interim Manager

M-004

Forretningsprocesser / Procesoptimering, Logistik / Indkøb / Sourcing, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Indkøb, sourcing, strategisk indkøb, strategisk sourcing, outsourcing, kina, østeuropa, øst europa, indien, sourcing agent, scm, supply chain, produktion, * projektledelse, * forhandling, * omkostningsreduktion i forsyningskæden,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk, Andre typer ydelser (beskrives herunder)

M-005

Strategi / Forretningsudvikling, Logistik / Indkøb / Sourcing

training, workshops, forhandling, negotiation, Indkøb, Procurement

Analyse / Research, Coaching / Vejledning, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

M-006

Logistik / Indkøb / Sourcing, Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation *, Salg / Markedsføring / Reklame *

sourcing, kina, leverandørstyring, Oversættelse *, Tolkning *, rejser og forrentningsmøder i Kina *, kulturelle forhold i Kina *,

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner), Andre typer ydelser (beskrives herunder)

N-001

Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys., Logistik / Indkøb / Sourcing, Produktion / -teknologi / -optimering

JIT, SMED, LEAN, Procesoptimering, Produktionsteknik, Fabrikslayout, Kvalitetsstyring, Kvalitetsledelse, Audit, Kvalitetsledelsessystem, MRP, MPS, Logistik, Indkøb, Produktionsstyringssystemer, Undervisning, Ledelse, Ledelsesssparring

Rådgivning / Bistand, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Kurser / Undervisning / Foredrag / Netværk

P-002

Salg / Markedsføring / Reklame, Økonomi / Finans / Forsikring, Regnskab / Bogholderi

Bogføring, regnskab, momsregnskab, årsregnskab, løn, markedsføring, salg, kreditorer, debitorer, saldobalance, dækningsbidrag, budget,

Analyse / Research, Rådgivning / Bistand, Implementering / Proceskonsulent

P-003

Økonomi / Finans / Forsikring, Regnskab / Bogholderi, Andre kompetencer (beskrives herunder)

Revision, regnskab, bogholderi, skat, rådgivning, selskabsret, outsourcing, registreret revisor,skatterådgivning, selskabsstiftelse, -- Vidensfolk.dk har tilføjet ... -- Budgetter / budgetlægning, Debitorstyring, Kreditorstyring, Likviditetsstyring, Løn og personale, Myndighedskontakt.

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner), Andre typer ydelser (beskrives herunder)

P-004

Økonomi / Finans / Forsikring, Regnskab / Bogholderi

e-conomic, C5, Navision, Multidata, Danløn, moms, regnskab, bogholder, -- Vidensfolk.dk har tilføjet -- Rådgivning, Virksomhedsformer, Forsikring, Regnskabsprogrammer, Likviditet, Forretningsplan, Finansbogholderi, Kreditorstyring, Debitorstyring, Løn & Lønningsregnskab, Vikarassistance, Budget

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner)

P-005

Regnskab / Bogholderi

C5, summa summarum, E-conomics, Saldi, Win Finans, Dan løn, Dataløn, løn, moms, import/eksport, skat, forskudsopgørelser, selvangivelser, debitor, kreditor, bogholderi, rykkerprocedurer, inkasso, tasteopgaver, administration, telefonpasning, -- Vidensfolk.dk har tilføjet -- Lønadministration, Årsafslutning, Virksomhedsregistrering

Rådgivning / Bistand, Sourcing (varetagelse af funktioner)

P-006

Strategi / Forretningsudvikling, Ledelse / Organisationsudvikling, Forretningsprocesser / Procesoptimering, Risikostyring / -analyse, Regnskab / Bogholderi

ledelse, controlling, analyse, test, ad hoc, årsregnskab, rapportering, skat, proces, procesoptimering, risiko, excel, Navision, NAV, Invoice Workflow, transferpricing

Analyse / Research, Coaching / Vejledning, Implementering / Proceskonsulent, Sourcing (varetagelse af funktioner), Bemandingsløsninger / Interim Management

Q-001

Jura / Produktbeskyttelse m.m.

Generel juridisk rådgivning, erhvervsret, bestyrelsesarbejde, selskabsret, kontraktret, markedsføringsjura, internetjura, ansættelsesret, arbejdsret, varemærker, forretningsorden, aktionæroverenskomst, vedtægter, fusion, likvidation, stiftelse, leverandørkontrakt, forretningsbestemmelser, tvister, misligholdelse, god markedsføringsskik, spam, oplysningskrav, ansættelseskontrakt, opsigelse, advarsel, masseafskedigelse, virksomhedsoverdragelse, lokalaftale,

Rådgivning / Bistand

*: Kompetencer tilføjet / tilpasset af Vidensfolk.dk i forbindelse med oprettelse af leverandør.

Nyhedsbrev >>

Send os en forespørgsel, så vil vi formidle kontakten til op til 3 af de mange kompetente videnservice leverandører i vort register.

Produktblad for købereNår der er brug for vidensfolk

Få kontakt til vidensfolk der både kan og vil hjælpe ...

Når du benytter 
vidensfolk.dk til at finde 
leverandører, kan du 
være sikker på at dem 
der byder på opgaven 
både kan og vil hjælpe 
med udfordringerne ...


> Referencer

 

|  Opdateret: 19-06-2012   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

Produktblad for købereNår der er brug for vidensfolk

Køb videnservice
Søg vidensfolk

Vidensfolk.dk
 
Kunder får løsninger og leverandører får kunder! 
>
Om vidensfolk.dk
 
Bookmark and Share

  Tilmeld nyhedsbrev