Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice

Med Vidensfolk.dk kan købere og leverandører   
af videnservice, let og effektivt, komme   
i kontakt med hinanden om løsning   
af konkrete opgaver   
 
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder  Kontakt os
> Om vidensfolk.dk 
> Nyheder / RSS-feed / Blog  
> Betingelser og etiske retningslinjer
> Links & Ressourcer 
> Samarbejdspartnere  
> Referencer  
> Kontakt os
BACK Start > Om os > Nyheder / RSS-feed / Blog om vidensfolk.dk > Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Vidensfolk.dk - 5/7 2013

I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvorfor videnservice ikke kan leveres på samme måde som LEGO-klodser samt om, at der i det kommende år vil være travlt for rådgivere, der er skarpe på CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner og EN 1090 certificering.
 
Kommentarer, ris og ros til nyhedsbrevet modtages gerne: Kontakt
[ Flere nyheder på vidensfolk.dk >> ] 

[01]  

Viden er ikke LEGO-klodser

Viden er ikke LEGO-klodser

Vidensfolk.dk 05/07/2013
 
Hvis virkeligheden var så simpel, ville det være let at være leder - og rådgivere ville slet ikke eksistere.

Alle chefer er klar over, at ny viden skal integreres i organisationen og indlæres i medarbejderes hoveder. Alligevel halter det nogle gange med forståelsen af, at leverancerne fra rådgivere - såvel som fra virksomhedens egne vidensarbejdere - ikke kan sammenlignes med LEGO-klodser eller andre standardvarer.

For de fleste forandringsprojekter gælder, at det kan være svært eller umuligt at forudsige, præcist hvad opgaven / projektet vil komme til at omfatte. Tingene flytter sig ofte hurtigere, langsommere eller i uventede retninger i forhold til det man forestillede sig i projektets idé-, koncept- eller planlægningsfase.

Alligevel forventes det at en rådgiver skal kunne forudsige, hvad et projekt vil omfatte og - ikke mindst - hvad det kommer til at koste.

Rådgiveren gør som regel et helhjertet forsøg på at forudsige forløbet og omfanget ud fra sine erfaringer med lignende projekter. Det er imidlertid dømt til at gå galt på forhånd, hvis en projektbeskrivelse og et eventuelt tilbud udformes for låst i sine præmisser - og især hvis oplægget bygges på et for uklart grundlag. Der er ingen opgaver og ingen virksomheder der er ens, så der vil altid være usikkerheder om, hvordan målene nås i den specifikke situation.

Der er selvfølgelig forskel på typen af vidensopgaver, hvor der til nogle vil kunne gives tilbud med fast pris og leveranceomfang, mens projekter der ikke er overblik over fra starten, må hakkes op i bidder for at sikre, at der i den sidste ende leveres den løsning, der tjener virksomheden bedst.

I mange tilfælde kan arbejdet også først organiseres og planlægges efter gennemførelse af en foranalyse eller et forprojekt, hvorefter bl.a. projektdeltagernes roller kan defineres.

Læs også: Ledere skal ringe til en ven, når der skal gennemføres forandringer.

Sådan finder du den bedste rådgiver og den bedste løsning
Der er brug for en god portion gensidig tillid mellem køberen og rådgiveren, når en virksomhed åbner døren ind til maskinrummet. Hvis din rådgiver svarer lidt usikkert på spørgsmålet om, hvad det vil komme til at koste, så har han givetvis brug for yderligere afklaring, for at kunne påtage sig at føre din virksomheds projekt sikkert i mål.

Hvis du presser rådgiveren yderligere, så svarer han måske afvigende a la ”mellem 1 og en million kroner …”, og det kan du jo heller ikke bruge til noget.

Et tøvende løsningsforslag og bud kan også være et udtryk for rådgiverens manglende kompetence indenfor det pågældende felt, men det er sjældent tilfældet, hvis du ellers har inviteret rådgivere med passende kompetencer til at byde.

Afsøgning af rådgivermarkedet kan du finde hjælp til, f.eks. hos formidlingstjenesten Vidensfolk.dk. En formidlingskonsulent kan hjælpe dig i hele søgeprocecessen, lige fra afklaring og specificering af opgaven til udvælgelse af den rette vidensleverandør.

Erik Nielsen fra Vidensfolk.dk giver følgende råd til virksomheder, der ønsker en effektiv og succesfuld løsning af vidensopgaver og -projekter:

 • vær afklaret om baggrunden, aktuel status og målet med opgaven/projektet,
 • vær åben overfor rådgiverens input – de kan oftest forbedre processen og eventuelt resultere i reviderede mål, der er bedre for din virksomhed,
 • forespørg på løsningsforslag hos 2-3 rådgivere, så du får forskellige input til løsningen - brug evt. Vidensfolk.dk til at skyde genvej til det bedste udvalg,
 • vælg den bedste løsning frem for den billigste - og få evt. Vidensfolk.dk's hjælp til at vurdere løsningsforslagene i forhold til din virksomheds reelle behov,
 • arbejd tæt sammen med den valgte rådgiver, herunder løbende afklaring og evaluering op imod planer og mål,
 • og ikke mindst; styr og kommuniker klart om ændringer undervejs i projektet.

Erik Nielsen, formidlingskonsulent, grundlægger af vidensfolk.dkJeg håber du synes mine betragtninger kan bruges som inspiration!
Længere nede kan du også læse om, hvordan du kan hjælpe virksomheder og rådgivere med at mødes om aktuelle projekter. 

Erik Nielsen
Vidensfolk.dk

PS:
Kommentarer, ris og ros til nyhedsbrevet modtages gerne: Kontakt

  Top


Vidensfolk.dk's formidlingstjeneste ... 
 

Videnservice køber ...
 - søg løsninger og leverandører via vidensfolk.dk - gratis og anonymt ... 

Indsend enhver type vidensopgave til os - og få den løst ved hjælp af professionelle eksterne vidensfolk:
 • Indsend en opgave - klik her
 • Læs mere om, hvorfor du skal bruge formidlingstjenesten - klik her
 • Læs mere om vidensfolk.dk - klik her

Produktblad for køberePDF produktblad:
Når der er brug for vidensfolk

Videnservice leverandør ...
 - få kunder og opgaver via vidensfolk.dk 

Alle typer vidensfolk søges til vort leverandørnetværk. Registrer din virksomhed og bliv en del af succesen: 
 • Registrer din videnservice virksomhed - klik her
 • Læs mere om, hvorfor du skal registrere din virksomhed - klik her
 • Læs mere om vidensfolk.dk - klik her.

Produktblad for leverandørerPDF produktblad:
Få kunder og opgaver

 

[02]

DS/EN 1090 task force

Vidensfolk.dk 05/07/2013
 
Travlhed omkring EN 1090 certificering

Vidensfolk.dk har, som så mange andre, bemærket den lidt omtumlede tilværelse, som kravet om EN 1090 certificering af smedeværksteder m.fl. har haft.

På grund af forsinkelser og manglende ressourcer vedr. bemyndigede organer i flere EU-lande, er fristen for CE-mærkning og EN 1090 certificering af producenter af stål- og aluminiumskonstruktioner pt. fastsat til 1. juli 2014.

Nogle virksomheder har allerede været gennem processen og fået procedurer for CE-mærkning på plads, mens mange - især små og mindre - smedevirksomheder endnu mangler etablering og godkendelse af EN 1090 systemet.

Få den rigtige hjælp
Der er god hjælp at hente hos mange rådgivere. Der findes dem, der lægger vægt på at hjælpe med selve systemets dokumentation, hvoraf nogle fokuserer på IT-løsninger der kan gøre dagligdagen lettere.

Der findes også de mere fagligt orienterede rådgivere, der lægger vægt på at hjælpe kunderne med grundlaget for CE-mærkning, styring af produktionen og tilvejebringelse af den nødvendige dokumentation for produkterne.

Hvis du er i tvivl om, hvilken rådgiver du skal vælge til at bringe din virksomhed sikkert i mål, så kontakt Vidensfolk.dk. Vi kan vurdere, hvilken slags hjælp der tjener din virksomhed bedst og finde frem til et snævert felt af rådgivere, der er særligt stærke på lige netop de områder, din virksomhed har brug for.

Det kan også være, at du allerede har 2-3 tilbud liggende, men har brug for hjælp til at vælge imellem dem. Her kan vi hjælpe dig med at vurdere tilbuddene og leverandørerne, samt rådgive dig i din beslutning om, hvem der skal have opgaven.

Task Force
Der er allerede mange højt kvalificerede medlemmer af Vidensfolk.dk's leverandørnetværk, ligesom der også er mange rådgivere og konsulenter udenfor netværket, der kan hjælpe.

Når en kunde søger gennem Videnfolk.dk, har vi selvsagt lettest ved at foreslå de leverandører hvis kompetencer vi kender - altså dem, der allerede findes i vort netværk. Hvis kundens situation fordrer kompetencer der ikke findes her, så søger vores formidlingskonsulent også udenfor netværket.

Vidensfolk.dk udvider løbende netværkets klynge af leverandører med viden og løsninger indenfor EN 1090, ISO 3834 og CE-mærkning af konstruktioner, samt andre kompetencer inden for alle slags ledelsessystemer.

Vi opfordrer rådgivere og konsulenter med relevante ydelser til at komme med i vort netværk, så vi sammen kan tilbyde kunderne en stærk Task Force på området.

På den måde kan kunderne have en højere sikkerhed for at få den rigtige hjælp. Det er - alt andet lige - mere betryggende for kunderne og mere spændende for den enkelte vidensleverandør, når kundens behov og leverandørens ydelser og kompetencer matcher.

  Top

[03] 

Start en Win-Win-Win-Win-situation

Vidensfolk.dk 28/06/2011
 
Giv Vidensfolk.dk et praj, når du bliver opmærksom på en virksomhed med brug for videnservice.

Der er kontant afregning, når et medlem i vort leverandørnetværk indsender et kundelead - men der er flere andre, der får endnu større værdi af henvisningen!

Vidensfolk.dk er et godt koncept med professionel formidling af netværkets kompetencer - og hvor ingen går tomhændet fra en formidlingssag. Jeg vil prøve at ridse værdierne for de forskellige vindere op;

 - Vinder 1 - Leadgiveren,
 - Vinder 2 - Den, der har brug for hjælp (den potentielle køber),
 - Vinder 3 - Leverandøren, som vinder opgaven (og andre potentielle leverandører),
 - Vinder 4 - Vidensfolk.dk og medlemmerne i leverandørnetværket.

Vinder 1 - Leadgiveren 
Når du giver Vidensfolk.dk en henvisning til en virksomhed med brug for videnservice, så får du dennes agtelse, fordi du har været i stand til at hjælpe på en måske uventet front. Glæden ved at have gjort dit til at hjælpe har du, uanset om henvisningen bærer frugt eller ej.

Hvis du er medlem af Vidensfolk.dk's leverandørnetværk, får din virksomhed tilmed andel i vort formidlingshonorar, såfremt vi løser den henviste kundes behov. I vort netværk fortjener en succesfuld henvisning nemlig en kontant anerkendelse.

Vinder 2 - Den, der har brug for hjælp (den potentielle køber) 
Når Vidensfolk.dk modtager en henvisning til en virksomhed med brug for videnservice, så henvender vi os til den oplyste kontaktperson, forklarer om fordelene og tilbyder vore formidlingstjenester.

Vi accepterer selvfølgelig umiddelbart, hvis den potentielle køber ikke ønsker at gøre brug af Vidensfolk.dk - men når vores hjælp er ønsket, så finder vi den bedste løsning og leverandør til køberens opgave.

Vinder 3 - Leverandøren, som vinder opgaven (og andre potentielle leverandører) 
Den, der i den sidste ende tildeles opgaven, har skudt genvej til en ny kunde. Desuden er der 1-2 budgivere, som kun næsten vandt opgaven, men som alligevel har fået kendskab til kunden og dennes behov - og som sådan er Vidensfolk.dk's backup leverandører, hvis den udvalgte falder fra eller ikke kan klare opgaven alene.

De vidensleverandører der bød på opgaven, men ikke kom i betragtning hos køberen, kan nok ikke kaldes vindere, men de har trods alt brugt et minimum af tid på at svare på en relevant opgavemulighed, som er blevet serveret for dem.

Vinder 4 - Vidensfolk.dk og medlemmerne i leverandørnetværket 
Vi er glade for hver eneste vellykkede formidling mellem kunder og leverandører, for jo flere formidlinger vi kan gennemføre, des mere kendte bliver vi - hvilket igen giver flere opgavemuligheder for leverandørerne i netværket.

I selve formidlingsprocessen søger vi først blandt netværkets registrerede leverandører, men udvider også søgningen til andre vidensvirksomheder, hvis netværket ikke har de nødvendige kompetencer. Dette giver flere kompetencer i netværket, så vi kan betjene køberne endnu bedre.

Formidlingens betingelser er "no gain - no pay", fordi det kun er den leverandør der indgår aftale med kunden, der skal betale et lille formidlingshonorar til Vidensfolk.dk. Køberen kan også vælge, at Vidensfolk.dk skal levere den udvalgte leverandør som underleverandør, og så laver vi en specifik aftale med både kunden og leverandøren om opgavens løsning og betalingen herfor.

Vær med i hjælp-til-selvhjælp kulturen! 
Jeg vil gerne gentage min opfordring om, at du bør tage aktivt del i nyttiggørelsen af de mange stærke kompetencer der findes i videnservice branchen - selvsagt med særlig tanke på medlemmerne i Vidensfolk.dk's leverandørnetværk.
Indsend leads om kundeopgaver via lead-formularen ... Vi kalder det, at være opgavespejdere for hinanden i leverandørnetværket - men hvem som helst er velkommen til at give os et tip!

- Hvis du falder over konkrete udfordringer hos dine kunder eller i andre virksomheder, og du ikke selv har mulighed for at hjælpe, så sørg for at give bolden videre til nogen der både kan og vil!

Når en virksomhed har erkendt, at den har brug for eksterne vidensfolk, synes jeg den skal have de bedst kvalificerede at vælge imellem - og ikke kun se på dem, der mere eller mindre tilfældigt står først for. Bare fordi chefen kender en konsulent, er det jo ikke sikkert, dennes kompetencer er optimale i forhold til den foreliggende opgave.

Du kan opleve mange forskellige situationer, hvor det vil tjene køberen, dig selv og andre bedst, at få din og vores hjælp til at finde de rette vidensfolk. Så tøv ikke med at tippe os om de opgavemuligheder du møder på din vej ...

Læs mere eller indsend dit 'varmeste' kundelead til Vidensfolk.dk - klik her >

Brug vores mobilside, når du sender leads på farten - klik her >

  Top

Nyhedsbreve, artikler og pressemeddelelser fra Vidensfolk.dk:

Viden er ikke LEGO-klodser (05/07/2013).
Danske ledere er fagligt dygtige, men skal ringe til en ven, når der skal gennemføres forandringer (19/06/2012).
Få hjælp fra de rigtige eksterne vidensfolk - uanset kontraktformen (28/06/2011).
Vidensfolk.dk på mobilen (09/03/2011).
Bedre ... men stadig ikke godt! - Julehilsen fra Vidensfolk.dk (23/12/2010).
Statsministeren indvarsler vækststøtte til den private sektor - en oplagt åbning for mere videnservice (06/10/2010)
Få hjælp til køb af videnservice - Vidensfolk.dk's kronik i ErhvervsBladet (30/11/2009).
I en tid med op- og nedture | CSR efter standarden ISO 26001 ... (04/10/2009)
Videnkøberens drøm ... - Pressemeddelelse (22/04/2009
Hvor effektiv er køberes søgning efter vidensleverandører og -løsninger?
Effektiv søgning efter videnservice leverandører og -løsninger
Event-omtale: KarriereKick på Syddansk Universitet (29/11/2008)
Nyhedsbrev nr. 2/2008 fra vidensfolk.dk (17/10/2008)
Nyhedsbrev nr. 1/2008 fra vidensfolk.dk (15/09/2008)
Nyhedsbrev nr. 1/2007 fra vidensfolk.dk (15/08/2007)

 

Vidensfolk.dk er en professionel formidlingstjeneste, der gør både kunder og leverandører glade ...!

Tilmeld E-mail
Afmeld E-mail

Din hovedinteresse
vedr. videnservice:
Køber af
videnservice
Leverandør af
videnservice
Netværk / orga-nisation vedr. videnservice
Dit navn
Mailadresse

 

Information om nyhedsbreve 
- klik her:
 


 
Kolofon: 
Udgivet af Manator Aps / vidensfolk.dk - Redaktion: info@vidensfolk.dk 

Formidlingskonsulent Erik Nielsen
Formidlingskonsulent
Erik Nielsen

Nyhedsbreve
Udgives via e-mail nyhedsbrev og RSS
[ Tilmeld / Afmeld ]

 
  

 

|  Opdateret: 11-07-2013   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

Køb videnservice
>
Søg vidensfolk

Sælg videnservice
>
Bliv registreret

Netværk og organisationer
Bliv partner

Om vidensfolk.dk
Læs mere

Bookmark and Share

  Nyheder / Presse

Viden er ikke LEGO-klodser (05/07/2013).
Danske ledere er fagligt dygtige, men skal ringe til en ven, når der skal gennemføres forandringer (19/06/2012).
Få hjælp fra de rigtige eksterne vidensfolk - uanset kontraktformen (28/06/2011).
Vidensfolk.dk på mobilen (09/03/2011).
Bedre ... men stadig ikke godt! - Julehilsen fra Vidensfolk.dk (23/12/2010).
Statsministeren indvarsler vækststøtte til den private sektor - en oplagt åbning for mere videnservice (06/10/2010)
Få hjælp til køb af videnservice - Vidensfolk.dk's kronik i ErhvervsBladet (30/11/2009).
I en tid med op- og nedture | CSR efter standarden ISO 26001 ... (04/10/2009)
Videnkøberens drøm ... - Pressemeddelelse (22/04/2009
Hvor effektiv er køberes søgning efter vidensleverandører og -løsninger?
Effektiv søgning efter videnservice leverandører og -løsninger
Event-omtale: KarriereKick på Syddansk Universitet (29/11/2008)
Nyhedsbrev nr. 2/2008 fra vidensfolk.dk (17/10/2008)
Nyhedsbrev nr. 1/2008 fra vidensfolk.dk (15/09/2008)
Nyhedsbrev nr. 1/2007 fra vidensfolk.dk (15/08/2007)

Vidensfolkets markedsforhold 
Vidensfolkets markedsforhold
Se analyse-
resultaterne