Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice

Professionelle videnservice virksomheder   
i vort netværk kommer i kontakt med kunder   
der har et erkendt behov for specifikke   
løsninger og ressourcer   
 
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder

 Kontakt os

   
> Registrering af videnservice virksomhed 
> Se og svare på kundeopgaver 
> Indsend kundelead  
BACK Start > Få kunder og opgaver > Netværksundersøgelse
NetværksundersøgelseNetværksundersøgelse

Vidensfolkets markedsforhold

Denne undersøgelse belyser markedsforholdene blandt Vidensfolk.dk's registrerede leverandører og andre vidensvirksomheder. Den giver en pejling på, hvor meget der er at lave, hvordan videnservice leverandører bruger hinanden og hvordan vidensvirksomhederne fordeler deres tid mellem levering af ydelser, salg og udvikling.

Vi har fået svar fra 26 vidensvirksomheder i løbet af uge 45, 2009. Dette giver en svarprocent på ca. 15 % af de adspurgte virksomheder. Gennemsnitsstørrelsen på de responderende virksomheder er 2,7 medarbejdere. Medianen er 1 medarbejder, hvilket betyder, at de fleste svar kommer fra enmands virksomheder.

Herunder er et uddrag af undersøgelsens direkte resultater.

Konklusionen på undersøgelsen omfatter følgende betragtninger, gældende for de vidensfolk der har deltaget i undersøgelsen:

  • Ca. 3/4 af vidensfolkene bruger mindst 41-60 % af arbejdstiden på nogle få fakturerbare opgaver/projekter i løbet af et år. 
  • Virksomheder med mere end en ansat har typisk også flere enkeltsager per medarbejder.
  • Når vidensvirksomheder får mulighed for at løse opgaver de ikke selv kan eller vil løse, sker det lige så ofte, at vidensvirksomheden takker nej til opgaven (og evt. sender muligheden videre i netværket), som at der sættes en underleverandør på opgaven.
  • Gennemsnits-vidensfolkene modtager på et år 1-5 henviste opgavemuligheder fra sit netværk, mens 30 % ikke får nogen henvisninger.


Med venlig hilsen
Vidensfolk.dk
9. nov. 2009
 
Vidensfolk.dk (Manator Aps) har ophavsretten til både rådata og analyserapport vedr. denne undersøgelse. Disse må dog citeres med tydelig kildeangivelse.

 

Uddrag af undersøgelsens rådata

1) Antal opgaver de seneste 12 måneder, som virksomheden har løst med egne medarbejdere (per medarbejder / gennemsnitligt)?
Note: En 'opgave' defineres her som enkeltstående opgaver per kundeforhold. Hvis du f.eks. har een kunde der køber al din tid, men du løser 3 forskellige opgaver for denne, så er svaret 3.
 
 1-3 opgaver i gennemsnit per medarbejder 
 23% 
 4-6 opgaver i gennemsnit per medarbejder 
 23% 
 7-10 opgaver i gennemsnit per medarbejder 
 8% 
 11-15 opgaver i gennemsnit per medarbejder 
 15% 
 Mere end 15 opgaver i gennemsnit per medarbejder 
 31% 2) Antal opgaver de seneste 12 måneder, som virksomheden har løst ved at sætte en underleverandør på opgaven?
Note: Besvarelserne i spørgsmål 2 (og 1) kan være delvist misvisende, idet det i spørgeskemaet ikke har været muligt at angive, om vidensvirksomheden har arbejdet sammen med en underleverandør, og visse opgaver kan derfor være besvaret i enten spørgsmål 1 eller 2, men reelt hidrøre begge steder.
 
 Ingen 
 58% 
 1-5 opgaver 
 27% 
 6-10 opgaver 
 4% 
 11-20 opgaver 
 4% 
 Mere end 20 opgaver 
 8% 3) Antal opgavemuligheder de seneste 12 måneder inden for eget kompetencefelt, som virksomheden har sagt nej tak til selv at løse (inkl. opgaver, der evt. er videregivet til andre vidensfolk)?
 
 Ingen 
 58% 
 1-5 opgaver 
 31% 
 6-10 opgaver 
 8% 
 11-20 opgaver 
 4% 
 Mere end 20 opgaver 
 0% 8) Antal opgavemuligheder de seneste 12 måneder, som virksomheden har modtaget fra andre vidensfolk og netværk i øvrigt?
Note: Medtag alle i svaret, dvs. både de gratis henvisninger og honorarbetalte leads – og både dem du har gjort noget ved og dem du har ladet ligge.
 
 Ingen 
 30% 
 1-5 opgaver 
 48% 
 6-10 opgaver 
 13% 
 11-20 opgaver 
 0% 
 Mere end 20 opgaver 
 9% 9) Hvor stor en del af normal-arbejdstiden de seneste 12 måneder, har virksomhedens medarbejdere brugt på at levere fakturerbare ydelser?

 0-20 % af tiden 
 13% 
 21-40 % af tiden 
 9% 
 41-60 % af tiden 
 35% 
 61-80 % af tiden 
 30% 
 81-100 % af tiden 
 13% 13) Størstedelen af responderende virksomheders opgaver løses inden for følgende kompetencefelter.
Marker Top 3.

 Strategi / Forretningsudvikling 
 4% 
 Ledelse / Organisationsudvikling 
 11% 
 HRM / Rekruttering / Personaleudvikling 
 5% 
 Public Relations / Ext. kommunikation 
 5% 
 IT (systemer/sw/hw) / IKT/Tele 
 13% 
 Forretningsprocesser / Procesoptimering 
 7% 
 Kvalitet / Miljø / Arb.miljø / Sikkerhed / Ledelsessys. 
 14% 
 Risikostyring / -analyse 
 2% 
 Udvikling / Innovation / Forskning 
 0% 
 Design / Arkitektur 
 2% 
 Teknisk rådg. / Engineering / Dokumentation 
 7% 
 Salg / Markedsføring / Reklame 
 7% 
 Logistik / Indkøb / Sourcing 
 2% 
 Produktion / -teknologi / -optimering 
 5% 
 Økonomi / Finans / Forsikring 
 4% 
 Regnskab / Bogholderi 
 5% 
 Jura / Produktbeskyttelse m.m. 
 2% 
 Andre kompetencer 
 5% 15) 

Gennemsnitsstørrelsen på de responderende virksomheder er 2,7 medarbejdere.
Medianen er 1 medarbejder. Dvs., at de fleste besvarende virksomheder er enmands virksomheder.


Nyhedsbrev >>

Kunder der vil være sikre på at få kontakt, indsender en forespørgsel til os! Herefter modtager vi løsningsforslag som videresendes til kunden ... og den bedste vinder!
|  Opdateret: 15-06-2012   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

Produktblad for leverandørerFå kunder og opgaver

Sælg videnservice
>
Bliv registreret

Vidensfolk.dk
 
Kunder får løsninger og leverandører får kunder! 
>
Om Vidensfolk.dk
 
Bookmark and Share

  Tilmeld nyhedsbrev
Opgaver

Sparringspartner / konsulent til opbygning af forhandlernetværk (lukket)
EMAS miljøredegørelse (lukket)
Konsulent til tilbudsskrivning mv. i stor installationsvirksomhed (sikkerhed, byggeri) (lukket)
Certificering efter DS/EN 1090 (lukket)
Omlægning af fødevareproduktion til medical device produktion (lukket)
Kvalitetskonsulent, foderstof (lukket)
World Class Manufacturing (lukket)
ISO 9001 certificering (lukket)
Formidlingsekspert (lukket)
Virksomhedsopstart - energiselskab (lukket)
Bogholder (lukket)
Kvalitetschef på deltid til virksomhed i trekantområdet (lukket)
Oversættelse dansk til svensk (lukket)
Eksempel på opgavebeskrivelse (lukket)
ISO 9000 med PED certificering (lukket)
Hjælp til Kvalitetsstyrings-system ISO 9001 (lukket)
Deltids kvalitetskoordinator (lukket)
Kina strategi (lukket)
Freelance bogholder (lukket)